Läkemedelsverket

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen – konsumentens hälsa riskeras

Dela

Hälften av de granskade färgerna innehöll förbjudna ämnen som kan vara cancerframkallande. Läkemedelsverket uppmanar nu branschen att ta ett större ansvar för vilka tatueringsfärger som används

Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har granskat 24 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande.

- Det här är allvarligt. Färgerna ska uppfylla regelverket och i de tre analysprojekt med kemiska analyser vi hittills utfört har vi tyvärr inte sett någon förbättring. Vi tolkar detta som att tillverkningen av färgerna borde kontrolleras noggrannare, säger, Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ser fortsatta problem med förbjudna ämnen och föroreningar i tatueringsfärger. Eftersom det i Sverige främst finns importerade färger vilar ansvaret idag stort hos den som säljer eller använder färgen. Branschen behöver ta ett
stadigare grepp om de färger de använder och kräva mer av tillverkarna.

- Vi har sett till att de här färgerna som innehåller farliga ämnen plockats bort från marknaden men samtidigt riskerar det komma in nya färger med farliga ämnen som når svenska tatuerare. Det här kan leda till ett folkhälsoproblem på sikt. Vi behöver nu gå ut med mer information till branschen om deras skyldigheter att kontrollera sina tatueringsfärger.

Läkemedelsverket ser fortsatt kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden som nödvändig, och verket kommer även göra riktade informationsinsatser till företagen för att lära dem att själv kontrollera deras tatueringsfärger, vilket är deras skyldighet.

Analysen i korthet:

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 24 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup. 12 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 5 av produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna i tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

10 av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av föroreningarna arsenik, bly, kobolt, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 18 av produkterna innehöll även nickel och de flesta av dessa saknade obligatoriska varningstexter kopplade till nickel, vilka är tänkta att underlätta för nickelallergiska att undvika produkterna. Även andra typer av märkningsbrister påträffades saknade sterilmärkningar och bristande innehållsförteckningar.

Efter utförd granskning uppfyllde endast 11 produkter de regler som Läkemedelsverket kontrollerat. Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna. Läkemedelsverket ansvarar också för att ge vägledning om reglerna för tatueringsfärger till kommunerna.

Till Läkemedelsverkets register finns runt 3200 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns information gällande regler samt råd till konsumenter som funderar på att tatuera.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum