Läkemedelsverket

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen – konsumentens hälsa riskeras

Dela

Hälften av de granskade färgerna innehöll förbjudna ämnen som kan vara cancerframkallande. Läkemedelsverket uppmanar nu branschen att ta ett större ansvar för vilka tatueringsfärger som används

Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har granskat 24 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande.

- Det här är allvarligt. Färgerna ska uppfylla regelverket och i de tre analysprojekt med kemiska analyser vi hittills utfört har vi tyvärr inte sett någon förbättring. Vi tolkar detta som att tillverkningen av färgerna borde kontrolleras noggrannare, säger, Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ser fortsatta problem med förbjudna ämnen och föroreningar i tatueringsfärger. Eftersom det i Sverige främst finns importerade färger vilar ansvaret idag stort hos den som säljer eller använder färgen. Branschen behöver ta ett
stadigare grepp om de färger de använder och kräva mer av tillverkarna.

- Vi har sett till att de här färgerna som innehåller farliga ämnen plockats bort från marknaden men samtidigt riskerar det komma in nya färger med farliga ämnen som når svenska tatuerare. Det här kan leda till ett folkhälsoproblem på sikt. Vi behöver nu gå ut med mer information till branschen om deras skyldigheter att kontrollera sina tatueringsfärger.

Läkemedelsverket ser fortsatt kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden som nödvändig, och verket kommer även göra riktade informationsinsatser till företagen för att lära dem att själv kontrollera deras tatueringsfärger, vilket är deras skyldighet.

Analysen i korthet:

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 24 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup. 12 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 5 av produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna i tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

10 av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av föroreningarna arsenik, bly, kobolt, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 18 av produkterna innehöll även nickel och de flesta av dessa saknade obligatoriska varningstexter kopplade till nickel, vilka är tänkta att underlätta för nickelallergiska att undvika produkterna. Även andra typer av märkningsbrister påträffades saknade sterilmärkningar och bristande innehållsförteckningar.

Efter utförd granskning uppfyllde endast 11 produkter de regler som Läkemedelsverket kontrollerat. Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna. Läkemedelsverket ansvarar också för att ge vägledning om reglerna för tatueringsfärger till kommunerna.

Till Läkemedelsverkets register finns runt 3200 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns information gällande regler samt råd till konsumenter som funderar på att tatuera.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Hälften av kontrollerade tatueringsfärger följer inte regelverket. Fotograf Läkemedelsverket
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Samordning av information vid kritiska bristsituationer av läkemedel ska stärkas och effektiviseras30.1.2020 14:21:00 CETPressmeddelande

Förbättrad struktur för samverkan, bedömningskriterier för vilka läkemedelsbrister som är kritiska, tydligare och mer direkta kommunikationsvägar samt ökad dialog mellan berörda aktörer. Det föreslår Läkemedelsverket i en delrapport till regeringen. Dessutom behöver företagens följsamhet till anmälningsplikt vid restsituationer förbättras.

Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer20.1.2020 10:55:00 CETPressmeddelande

Efter att miljöinspektörer i Malmö vid kontroll i butik hittat hudkrämer som innehåller kvicksilver varnar Läkemedelsverket konsumenter från att köpa krämerna. Krämerna används för att bleka huden. Kvicksilver lagras i kroppen, och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet. Kvicksilver är ett förbjudet ämne i kosmetiska produkter och produkterna får inte säljas i Sverige och EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum