Teknikföretagen

Teknik är för alla - tre initiativ för att öka tjejers teknikintresse

Dela

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla den positionen behövs en breddad rekrytering. Genom att visa en mer varierad bild av teknik och lyfta inspirerande personer inom teknikyrken vill Teknikföretagen främja teknikintresset bland unga tjejer.

Idag är fördelningen mellan män och kvinnor i teknikbranschen ojämn. Första steget är att få fler tjejer att välja en teknikutbildning. Teknikföretagen har under många år jobbat för att motverka könsbundna studieval och trenden går åt rätt håll. Enligt Skolverkets statistik gällande läsåret 2018/2019 har andelen tjejer som söker till teknikprogrammet ökat och ligger nu runt 18 procent (17,7). Andelen kvinnor på högskole- och civilingenjörsprogrammet ligger på cirka 25 respektive 30 procent.

Forskning visar att tjejer redan i ung ålder inte ser sig själva som tekniska. De förväntas heller inte vara intresserade av teknik då normen håller fast vid att teknik inte är för tjejer. Detta enligt Ulrika Sultan som forskar på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder. Forskningresultaten pekar på att kvinnliga förebilder är en viktig del i att stärka unga tjejers självförtroende och i slutändan teknikintresse. Att bredda begreppet och visa på hur teknik handlar om problemlösning är också viktigt för att inkludera flera.

#CreateTechfidence

För att stärka unga tjejers självförtroende och teknikintresse behövs fler kvinnliga förebilder. Med Teknikföretagens senaste satsning vill organisationen därför uppmuntra vuxna att fundera på hur de hanterar teknik inför unga i sin vardag. Teknikföretagen har även tagit fram Sju tips på hur du skapar tekniskt självförtroende. Initiativet sprids just nu på sociala medier under hashtagen #CreateTechfidence

#CreateTechfidence

Filmen #CreateTechfidence är regisserad av Malin Ingrid Johansson.

Teknik – 10 lektioner i att förändra världen

En rapport från Skolinspektionen visar att pojkars och flickors teknikintresse är ungefär lika stort i årskurs fem. Därefter avtar intresset för teknik under grundskolan både bland pojkar och flickor – men mer bland flickor. I rapporten framkom det att bristen på relevans är en av de största utmaningarna. För att stötta tekniklärare i att skapa en undervisning som så många som möjligt känner sig inkluderade i har Teknikföretagen tagit fram boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Med utgångspunkt i samhällsproblem som unga är intresserade av presenteras 10 läroplansrelevanta lektioner som visar hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Forskaren Ulrika Sultan är redaktör för boken.

Teknikboken.


Bredda Bilden

Bredda Bilden är en bildbank som tagits fram för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar med att utveckla den. Syftet är också att belysa den fysiska bildens makt och vikten av att text och bild talar samma språk. Bildbanken Bredda Bilden består av 150 bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar inom teknikbranschen. Bilderna är nedladdningsbara med fri användning för alla som vill bidra till att bredda bilden.

Totalt har 8866 personer besökt Bredda Bilden och 1774 bilder har laddats ner.

Den mest nedladdade bilden från Bredda Bilden.

Den mest nedladdade bilden från bildbanken.

Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

Teknikföretagen och HanaPee sänder mattelektioner live för Sveriges högstadieelever5.5.2020 10:59:41 CESTPressmeddelande

Teknikföretagen lanserar nu sin webbserie ”Vi räknar på det!” i liveformat. Syftet är att hålla igång matematikintresset bland högstadieelever under en vår som inneburit inställda nationella prov och mycket distansstudier. Matematik är det ämne som flest elever inte har godkänt i när de slutar årskurs nio – runt 10 procent klarar inte det uppsatta målen och det vill Teknikföretagen ändra på.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum