Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram

Dela

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

Bussarnas framkomlighet ska förenklas och hållplatsernas tillgänglighet ska förbättras.
Bussarnas framkomlighet ska förenklas och hållplatsernas tillgänglighet ska förbättras.

Sedan 2018 har tjänstemän på Umeå kommun arbetat med att ta fram ett förslag till Umeås kollektivtrafikprogram. I går gav tekniska nämnden programmet grönt ljus och därmed kan Umeå kommunfullmäktige ta beslut om det under hösten.

- I och med kollektivtrafikprogrammet överför vi intentionerna i Umeå kommuns översiktsplan till praktisk handling och ringar in nyckelåtgärder för hur kollektivtrafiken ska bidra till 65-procentsmålet, förklarar Karin Isaksson, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen på Umeå kommun.

Bland åtgärderna finns bland annat dessa:

  • Förbättrad framkomlighet för mer förutsägbara restider
  • Utvecklade busshållplatser och anslutningsvägar med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och trafiksäkerhet, särskilt på landsbygd
  • Ökad turtäthet

Stomlinjerna med nummer 8 samt 1 och 9 prioriteras, med hög turtäthet och snabba restider. Fler och längre bussar och översyn av farthinder är förslag som kan bli verklighet längs de linjerna. Andra förslag är att utreda möjligheten till nya linjedragningar för att koppla samman målpunkter utan att passera Vasaplan, som exempelvis Umedalen till Ersboda och Ersboda till Tomtebo.

­- Vi vill naturligtvis att fler ska välja bussen och då måste vi erbjuda smidiga och snabba lösningar med minimalt klimatavtryck. Det är vår ambition i och med dessa förbättringsförslag, säger Lena Karlsson Engman, ordförande (S) för tekniska nämnden, Umeå kommun.

Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden om stadsutformning i kollektivtrafikens stråk. Dessa handlar exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan buss och andra transportslag där de korsar varandra.

Allmänheten, myndigheter och organisationer hade möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget under perioden 1 februari till 1 april 2021. Under hela arbetet har Umeå kommun också fört en fortlöpande dialog med Umeå kommuns funktionshinderråd samt pensionärsråd.

Programmet och samrådsredogörelsen finns att läsa i sin helhet på vår sida för kollektivtrafikprogrammet.

För mer information

Karin Isaksson
chef, Teknik och fastighet
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se 

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande, tekniska nämnden
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se 

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se 

Kontakter

Bilder

Bussarnas framkomlighet ska förenklas och hållplatsernas tillgänglighet ska förbättras.
Bussarnas framkomlighet ska förenklas och hållplatsernas tillgänglighet ska förbättras.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum