Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  

Dela

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron (bilden) ska ses över och utvecklas.
Strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron (bilden) ska ses över och utvecklas.

Tekniska nämndens övergripande mål är att på ett resurseffektivt sätt skapa en väl fungerande vardag för kommunens medborgare. I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter riktade uppdrag och sätter mål för det kommande året. 

I teknik- och fastighetsförvaltningen, som tekniska nämnden styr, ryms fem verksamheter: Gator och parker, Fastighet, IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice.  

- Umeå kommuns miljömål är ambitiösa och vår förvaltning har stor genomslagskraft när målen ska nås. Umeå ska växa hållbart, det finns många spännande lösningar som testas på marknaden och det gäller för oss att aktivt delta i processen: att utveckla kompetens, söka nya lösningar, våga pröva ny teknik och nya arbetssätt, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för tekniska nämnden (S). 

28 uppdrag för 2022

Tekniska nämnden har tagit fram 28 uppdrag inför 2022, bland annat dessa: 

  • Gator och parker ska prioritera trygghetsskapande åtgärder – som slyröjning och belysning – längs viktiga stråk.  
  • IT, Måltidsservice och berörda nämnder ska samverka genom automatiserade processer i syfte att minska matsvinn och negativ miljöpåverkan.   
  • Det ska ges fortsatta möjligheter att genomföra publika aktiviteter som Höstljus. 
  • Nämnden vill utreda hur verksamheterna kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att den smarta staden ska bli en långsiktig framgång för Umeå kommun. Tekniska nämnden har både informationsmängder och infrastruktur som blir en integrerad del i bygget av den digitala och uppkopplade staden.  
  • Strandpromenaden mellan Västra länken och Kolbäcksbron ska utvecklas och ett första steg blir att ta fram en plan för detta. Syftet är att peka ut riktningen för ett sammanhållet, trivsamt - och så långt det är möjligt - strand- och naturnära promenadstråk.  

Ska beakta barnperspektivet

Under gårdagens nämndsmöte yrkade Anna-Karin Sjölander (C) på ett tillägg till uppdragsplanen. Hon menade att tekniska nämndens breda verksamhetsområde på många sätt berör barn och unga. Hon och Centerpartiet vill därför att verksamheterna ska ta ett särskilt ansvar för att säkerställa att barnperspektivet beaktas och att medborgardialogerna med barn och unga ökar inom nämndens verksamhetsområden. Förslaget bifölls av en enig nämnd. I kommande bokslut för tekniska nämnden ska nämnden därför redovisa och utvärdera sin verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv i enlighet med kriterierna i barnkonventionen.  

För att läsa tekniska nämndens uppdragsplan i sin helhet, se bifogad pdf.

Mer information 
Lena Karlsson Engman (S) 
tekniska nämndens ordförande 
070-296 12 32 

Anna-Karin Sjölander 
tekniska nämndens vice ordförande (C) 
070-214 10 20 

Kontakter

Bilder

Strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron (bilden) ska ses över och utvecklas.
Strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron (bilden) ska ses över och utvecklas.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum