Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i kungligt sällskap

Dela

I förra veckan hölls ett stort event i London runt avfallsfrågor: Waste to Wealth Summit 2018. Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson deltog i en paneldiskussion. Från brittiska kungahuset fanns prins Charles på plats och uppmärksammade bland annat Tekniska verken i sitt tal om utmaningarna för klimatet och miljön.

Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson (till vänster) deltog i en paneldiskussion runt avfallslösningar.
Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson (till vänster) deltog i en paneldiskussion runt avfallslösningar.

Eventet samlade 200 deltagare från näringslivet och politiken i Storbritannien. Över 40 företag skrev under en överenskommelse om att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi och utveckla sina lösningar för avfallshantering.

- Det känns fantastiskt bra att dela med sig av Tekniska verkens kunskaper och erfarenheter internationellt, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken i Linköping. Våra lösningar imponerar på omvärlden och intresset för att lära av oss är verkligen stort.

I sitt tal framhöll prins Charles att Sverige är ett föregångsland när det gäller att tänka resurseffektivt. Inte minst när det gäller avfallshantering.

- De små steg vi hittills har tagit mot en cirkulär ekonomi måste bli enormt mycket större om vi ska uppnå de förändringar som är nödvändiga, framhöll prins Charles.

För mer information kontakta gärna:
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken, 013-20 82 17
klas.gustafsson@tekniskaverken.se

Nyckelord

Bilder

Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson (till vänster) deltog i en paneldiskussion runt avfallslösningar.
Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson (till vänster) deltog i en paneldiskussion runt avfallslösningar.
Ladda ned bild

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Naturvårdsverket ger bidrag till en bättre vattenmiljö i Linköping5.12.2018 10:03Pressmeddelande

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till Tekniska verkens projekt att bygga en ny damm för dagvattenrening vid Gillbergagatan i Tornby, i Linköping. Dagvatten har identifierats som en källa till att föroreningar sprids. Tekniska verken i Linköping vill hitta bättre effektivare lösningar för hantering och rening av dagvatten, för att på så sätt minska den negativa påverkan på hav, sjöar och andra vattendrag. När föroreningar från regn och snösmältning hamnar i våra sjöar och vattendrag innebär det negativ påverkan på de organismer som lever i och runt våra vatten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum