Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken medlem i FN:s Global Compact

Dela

Tekniska verken i Linköping är nu medlem av FN:s Global Compact, som är världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Medlemmarna förbinder sig att följa FN:s 10 grundläggande principer för bättre arbetsförhållanden och miljö.

FN Global Compact initierades vid World Economic Forum 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Den 26:e juli 2000 lanserades Global Compact officiellt vid FN:s högkvarter i New York. Syftet var att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en bättre och mer hållbar framtid. 

- Genom att vara medlem i Global Compact förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera om vårt arbete till FN. Vi tydliggör att vi själva arbetar med och står upp för internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption, precis som vi kräver av våra leverantörer i vår nyligen framtagna ansvarskod. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer. Sedan 2015 ingår i medlemskapet även ett globalt och lokalt ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, vilket också ligger helt i linje med Tekniska verkens arbete och vision, säger Charlotte Billgren, hållbarhetschef på Tekniska verken.

Som medlem i Global Compact måste företaget årligen publicera en Communication on Progress (CoP). En CoP ska bland annat innehålla information om företagets arbete med att implementera de 10 principerna samt hur man arbetar med att bidra till FN:s globala mål. 

De 10 principerna

Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. Eliminera alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption
10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 


För mer information, kontakta gärna:
Charlotte Billgren, hållbarhetschef, Tekniska verken i Linköping, 013-20 94 02
Charlotte.Billgren@tekniskaverken.se

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum