Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken minskade sin klimatpåverkan 2019

Dela

Tekniska verken i Linköping bidrog tillsammans med sina kunder till att minska den globala klimatpåverkan med cirka 860 400 ton koldioxidekvivalenter under 2019. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil i 5,4 år. Det visar klimatbokslutet för 2019 som gjorts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.

Anledningen till de positiva siffrorna är den resurseffektiva produktionen av el, värme, kyla och biogas som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Den största delen av klimatnyttan beror på fjärrvärmen, där energiåtervinning ur restavfall är en viktig del.

-Det är ett glädjande resultat som går helt i linje med vår vision att vi bygger världens mest resurseffektiva region. Det visar på klimatnyttan med det effektiva energisystem som vi har tillsammans med våra kunder.  När de väljer produkter som fjärrvärme och biogas innebär det att stora alternativa utsläpp undviks och att restavfall kommer till nytta och återvinns som energi, säger Charlotte Billgren, hållbarhetschef på Tekniska verken i Linköping.

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Klimatbokslutet tar hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp. De direkta utsläppen är de som sker i själva verksamheten, exempelvis utsläpp från skorstenar. De indirekta utsläppen är de som uppstår utanför den egna verksamheten, exempelvis utsläpp från underleverantörer. Indirekta utsläpp är också den klimatpåverkan som undviks då Tekniska verkens produkter och tjänster ersätter andra alternativ.

 Läs hela klimatbok här

För mer information kontakta gärna:
Charlotte Billgren, hållbarhetschef, Tekniska verken i Linköping, 013-20 94 02
Charlotte.Billgren@tekniskaverken.se

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Nu driftsätts Sveriges största solcellspark i Linköping9.7.2020 15:40:00 CESTPressmeddelande

Första panelerna sattes upp i mitten av maj och trots förseningar, som en effekt av coronapandemin, kan nu Sveriges hittills största solcellspark börja producera el. En solig sommardag beräknas den ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter. Solcellsparken är en gemensam satsning för en mer hållbar energiförsörjning i Sverige från Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum