Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken satsar på vindkraft

Dela

Tekniska verken bidrar till Linköpings kommuns mål att vara CO2-neutralt 2025, genom att intensivt arbeta med att ställa om till en CO2-neutral energiproduktion. Som ett led i detta viktiga arbete har styrelsen tagit beslut om att göra en satsning på vindkraft.

Bygget av Lejonpannan, omställningen till kol- och fossiloljefri el- och värmeproduktion och satsningen på flytande biogas är några exempel på Tekniska verkens drivande arbete att förse regionen med återvunnen och förnyelsebar energi. Vindkraft kommer, tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, att spela en viktig roll i Tekniska verkens elproduktion.

Det här är ett positivt och mycket viktigt beslut, och ett stort steg mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan. Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vår strategi och vision om att bli världens mest resurseffektiva region. Vår ambition är att fasa ut kol och fossilolja i el-och värmeproduktionen, och istället använda oss av förnybara och återvunna energikällor. De tidigare satsningarna inom kraftvärme och vattenkraft kommer att förstärkas genom investeringen i vindkraft. Detta ger oss ännu bättre förutsättningar att nå våra högt uppsatta mål, säger Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken och affärsområdeschef Flödande Energi.

Teknikutveckling, marknadskrafter och politiska långsiktiga mål inom energiområdet gör att satsningar i vindkraft idag har bättre förutsättningar än för bara några år sedan.

Vindkraftsparken kommer att byggas i Sunne i Värmland, där gynnsamma vindförhållanden råder. Satsningen i Sunne är det första stora projekt Tekniska verken gör när det gäller vindkraft.

Fler samarbetspartner kommer att få möjlighet att köpa andelar i Tekniska verkens vindkraftspark, vilket innebär att de kan vara med och bidra i omställningen till ett mer förnybart energisystem.

För mer information kontakta gärna:
Mile Elez, teknisk direktör, affärsområdeschef Flödande Energi, Tekniska verken i Linköping,
013-20 81 03
mile.elez@tekniskaverken.se


Fakta om Tekniska verkens vindkraftspark

- Parken ligger i Värmland, cirka 1,5 mil söder om Sunne vid Häjsberget

- Totalt handlar det om 13 vindkraftverk

- Höjden på vindkraftverken är 200 meter

- Leverantör är Siemens

- Bygget startar nu och ska vara klart i slutet av 2019 

- Parken beräknas börja producera el vid årsskiftet 2019/2020

- Kostnaden för vindkraftsparken är cirka 600 miljoner kronor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping testar unik reningsmetod i samarbete med SurfCleaner18.6.2019 15:15:40 CESTPressmeddelande

Under vissa tidpunkter på året uppkommer så kallat flytslam i reningsbassängerna på Linköpings avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. Slammet lägger sig som en kaka på ytan som kan störa processen och riskerar att sprida dålig lukt. För att bli av med ytslammet krävs idag manuell spolning, ökad energikrävande luftning och dosering av extra kemikalier. Men nu ska en ny smart metod, med unik teknik för rensning av ytslam, testas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum