Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i Falkenberg

Dela

Tekniska verken i Linköping ser just nu över möjligheterna att bygga vindkraftverk vid Skällstorp i Falkenbergs kommun. En tidig förstudie som har gjorts visar att det finns goda förutsättningarna för vindkraft i området. Under året kommer fler utredningar att göras.

Skällstorp är beläget öster om Ullared, norr om väg 153, i Falkenbergs kommun. Avståndet till Ullareds tätort är drygt 3 km. Området består i huvudsak av produktionsskog, framför allt gran och tall. Relativt stora områden med mossmark finns också. Området är beskrivet som ”föreslaget lämpligt vindbruksområde” i kommunens översiktsplan, marken ägs av privata markägare.

- Projektet är ännu i en tidig undersökningsfas och vi kommer titta på områdets förutsättningar. Bland annat kommer vi inventera fågelliv, natur- och kulturvärden. Först när allt det är gjort, och om förutsättningarna ser goda ut för vindkraftverken, så kommer vi kunna ansöka om miljötillstånd hos Länsstyrelsen med hänsyn till våra undersökningar. Tillståndsprocessen tar vanligen upp emot tre år, säger Henrik Valent, affärsenhetschef för Vindkraft på Tekniska verken i Linköping.

Om undersökningarna visar att Skällstorp skulle vara lämpligt för vindkraft kommer närboende och allmänhet att bjudas in till samråd om vindkraftsprojektet.

Tekniska verken har som mål att en tredjedel av elproduktionen ska bestå av förnybar el från vindkraft. Det ligger i linje med Tekniska verkens vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, och Linköpings kommuns mål om ett CO2-neutralt Linköping 2025.

Läs mer om vindkraftsprojektet här

För mer information kontakta gärna:
Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, 013-20 92 54
henrik.valent@tekniskaverken.se

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Stark början på årets första tertial3.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det ekonomiska året har börjat bra för Tekniska verken-koncernen. Resultatet efter finansiella poster från januari till april 2021 uppgick till 396 miljoner kronor, jämfört med 286 miljoner kronor motsvarande period förra året. Resultatet påverkas bland annat av att årets första månader varit kallare än samma period förra året med ökad fjärrvärmeförsäljning som följd, men även med betydligt högre priser på el.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum