Läkemedelsverket

Telefunken och HeartReset hjärtstartare ska inte användas

Dela

Läkemedelsverket har förbjudit försäljning av Telefunken och HeartReset och uppmanar alla som har hjärtstartare tillverkade efter den 18 juli 2016 att sluta använda dem. Hjärtstartarna har tillverkats utan giltigt CE certifikat, vilket innebär att kvalitet och effektivitet inte har kontrollerats och det finns en risk för att de inte fungerar som förväntat.

Hittills har inga olyckor eller negativa händelser med de berörda hjärtstartarna rapporterats till myndigheterna. De som är ägare av en hjärtstartare av modellen Telefunken eller HeartReset uppmanas att kontrollera hjärtstartarens serienummer för att säkerställa om hjärtstartaren är berörd av denna information.

– Hur stor risken är för att hjärtstartaren inte fungerar tillfredställande, är oklart i dagsläget. Vi kan inte utesluta att det finns en säkerhetsrisk vid användningen av de här hjärtstartarna, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på medicinteknik.

Hjärtstartarnas CE-certifikat blev ogiltigt i juli 2016 och utan ett giltigt certifikat får inte tillverkaren sälja produkterna på EU-marknaden. Trots det fortsatte tillverkaren GGT Holding BV i det här fallet med tillverkning och försäljning. Hur många produkter som sålts i Sverige har Läkemedelsverket i dagsläget inga säkra uppgifter om. Myndigheten har förbjudit tillverkaren att sälja produkterna i Sverige och öppnat ett tillsynsärende. Läkemedelsverket samarbetar med övriga EU länder gällande bland annat marknadskontroll och att informera allmänheten. De berörda hjärtstartarna har levererats och installerats på olika platser och i lokaler runt om i Sverige. De kan finnas både inom sjukvårdsinrättningar, inom olika företag, idrottsklubbar eller liknande.

Åtgärder att vidta:

  • De som är ägare av en hjärtstartare av modellen Telefunken eller HeartReset måste kontrollera serienummer på hjärtstartarenför att säkerställa om hjärtstartare är berörd.
  • De berörda modellerna av hjärtstartare som är tillverkade efter 18 juli 2016 ska inte användas.
  • Vid frågor ska återförsäljare i första hand kontaktas.
  • Återförsäljare av hjärtstartare av modell Telefunken eller HeartReset ska kontakta tillverkaren GGT Holding BV.

Hur kontrollerar man sin hjärtstartare?

Kontrollera produktens serienummer som består av ett antal
siffror på märkningen av produkten. De två första siffrorna representerar året då produkten producerades, den tredje och fjärde siffran representerar veckan. Har man en hjärtstartare
som är producerad efter år 2016 och vecka 28 (dvs första siffrorna 1629) ska man sluta använda produkten.

Faktaruta

En hjärtstartare är en apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk
strömstöt och kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED som står för ”Automated External Defibrillator” och som översatt till svenska blir automatiserad extern defibrillator. En hjärtstartare kan vara manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt styrd.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum