Svenska kyrkan

Tema medling i nya numret av Ducatus

Dela

Fredag 22 april utkommer det nya numret av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations magasin Ducatus. 
En stor del av numret ägnas åt medling som verktyg för dialog och konflikthantering.
Medverkar gör bland andra Pierre Schori som i en krönika berättar om medling i konflikten mellan Israel och Palestina samt arbetsgivarorganisationens nya förhandlingschef Cecilia Herm, utbildad i medling.

Det handlar om något så tidlöst som att få människor att kommunicera med varandra, om medling som verktyg för dialog och konflikthantering.

- Jag tror att verklig dialog innebär att vi måste intressera oss för andras synpunkter. Annars blir det mest en fråga om att fördela prattid, skriver Helén Källholm, VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, i sin ledare.

Det handlar om människor och människors förmåga att vilja lösa knutar.

-Oavsett vi talar om en avtalsrörelse, en organisation eller ett land finns det alltid risk för konflikter. I det här numret vill vi visa vad vi kan göra för att eliminera eller lösa konflikter genom att prata med varandra. Allt handlar om människor och vår förmåga att lösa olika frågor tillsammans, säger Helén Källholm som förklaring till valet av tema.

Tidningen tar bland annat upp medling i begravningssammanhang och konsten att skriva en avtalstext som alla förstår och kan ställa sig bakom.

Pierre Schori skriver en krönika om medling i konflikten mellan Israel och Palestina.

I Ducatus presenteras också Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations nya förhandlingschef Cecilia Herm, som är utbildad i medling.

En nyckel till framgångsrik medling är, menar hon, att vidga sitt perspektiv, att se framför, bakom, vid sidan om själva konflikten.

- Det gäller att hitta de där alternativa nycklarna, att inte fokusera så mycket på vad man tror att konflikten handlar om. Det behöver inte vara sant, det kan finnas annat, sådant som de inte säger och kanske inte ens vet om själva, säger Cecilia Herm i ett av tidningens reportage.

I samma artikel påpekar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, att förståelsen för vikten av medling ökar inom Svenska kyrkan, som ett led i att ledarskapsfrågorna tas på allt större allvar.

-De som blir kyrkoherdar idag är mer klara över sin roll som ledare på en arbetsplats och över de arbetsrättsliga frågorna som finns, säger han.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum