Skogssällskapet

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan

Dela

Askskottsjukan breder ut sig och asken klassas numera som akut hotad. I ett projekt som Skogssällskapet finansierat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ger genetiskt material och modern teknik hopp om tempoökning i räddningsaktionen – ett arbete som är en ständig kamp mot klockan.

Forskaren Michelle Cleary i den skyddade miljön i växthuset där odlingsmaterial från resistenta askar ympas på rotstockar för att sedan planteras ut efter ett år. Foto: Göran Ekeberg. Copyright fotografen.
Forskaren Michelle Cleary i den skyddade miljön i växthuset där odlingsmaterial från resistenta askar ympas på rotstockar för att sedan planteras ut efter ett år. Foto: Göran Ekeberg. Copyright fotografen.

Resultaten från forskningsprojektet ökar möjligheterna att rädda asken som skogs-, park- och stadsträd. Med hjälp av genetiskt material från askar som är motståndskraftiga mot askskottsjukan försöker forskarna skapa en frisk askpopulation som kan användas för att etablera fröplantager i framtiden.

– ­­­ Vi har konstaterat att det finns individer med motståndskraft i askpopulationen och har tagit några kritiska första steg som lägger grunden för kommersiell förädling och försäljning av motstånds­kraftiga askar, säger Michelle Cleary, forskare vid SLU i Alnarp.

Den ena delen av projektet handlar om traditionell urvalsförädling. Genom att ympa på kvistar från friska träd på rotstockar av ask, och sedan plantera ut dem i fält, räknar forskarna med att på sikt få fram ett odlingsmaterial som håller för förökning av friska askar i framtida fröplantager. Ett problem är att denna traditionella form av växtförädling tar lång tid.

Ett sätt att snabba på urvalsarbetet är att istället välja ut askar med hjälp av modern teknik för kartläggning av kemiska markörer hos träden. Metoden kallas FT-IR-spektroskopi (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy) och gör det möjligt att avgöra om ett enskilt träd är känsligt eller motståndskraftigt mot en viss sjukdom.

I den andra delen av projektet som Skogssällskapet finansierat ville forskarna därför kartlägga just de kemiska mönster som skiljer askar som är motståndskraftiga mot askskottsjukan från dem som är känsliga. Michelle Cleary är förhoppningsfull när det gäller FT-IR-spektroskopi som vapen i kampen mot askskottsjukan.

– Tekniken kan användas på landskapsnivå för att hitta motståndskraftiga askar till klart lägre kostnad än vid traditionellt urval. Den öppnar också för möjligheten att utveckla avancerade instrument, till exempel en handhållen apparat som gör det möjligt att på plats analysera enskilda träds egenskaper.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Kontakter

Bilder

Forskaren Michelle Cleary i den skyddade miljön i växthuset där odlingsmaterial från resistenta askar ympas på rotstockar för att sedan planteras ut efter ett år. Foto: Göran Ekeberg. Copyright fotografen.
Forskaren Michelle Cleary i den skyddade miljön i växthuset där odlingsmaterial från resistenta askar ympas på rotstockar för att sedan planteras ut efter ett år. Foto: Göran Ekeberg. Copyright fotografen.
Ladda ned bild
Skillnaden syns tydligt mellan den icke resistenta asken till vänster och den resistenta asken till höger. Foto: Michelle Cleary
Skillnaden syns tydligt mellan den icke resistenta asken till vänster och den resistenta asken till höger. Foto: Michelle Cleary
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet