GlobeNewswire

Terranet AB – Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Dela

Lund, 12 Maj 2022

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021 uppnåtts med god marginal.
  • Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80% och tillförde bolaget 6,4 mkr före emissionskostnader.
  • Pär-Olof Johannesson, VD, lämnade bolaget. Göran Janson, tidigare styrelseordförande, tillträdde som tillförordnad VD och Anders Blom utsågs till ny styrelseordförande.
  • Michaela Berglund, marknadsansvarig, lämnade bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de viktigaste milstolparna framåt för att kommersialisera lösningen.
  • Årsstämma hölls den 28 april. Styrelsen omvaldes och stämman beslutade att införa två incitamentsprogram för anställda respektive styrelseledamöter.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

  • Intäkterna uppgick till 177 (409) tkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 350 (-9 906) tkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) kr.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 731 tkr (62 788 vid ingången av året).

VD-kommentar

På rätt väg framåt

Bästa aktieägare,
När årets första kvartal är till ända står Terranet stabilt positionerat för framtiden. Vi har ett skarpt fokus, en tydlig riktning och vi har visat att vår unika sensorteknologi kan revolutionera trafiksäkerheten. Nu är vår viktigaste prioritet att förbättra prestandan och vidareutveckla BlincVision-systemet till en prototyp, ett så kallat A-sample, som kan presenteras för potentiella kunder – OEMs, Original Equipment Manufacturers, samt Tier 1-leverantörer som levererar komponenter till OEMs i fordonsindustrin.

Fullt fokus på BlincVision
Från att parallellt ha utvecklat VoxelFlow-teknologin för flera olika applikationer – bland annat för cyklar (BlincBike) och åkattraktioner – tog ledningen och styrelsen i början av året beslutet att fokusera på utvecklingen av BlincVision-systemet mot fordonsindustrin. Det är här vår teknologi har störst kommersiell potential. Med BlincVision-systemet, som bygger på den patenterade sensorteknologin VoxelFlow, kan vi ta en unik position på den glödheta globala marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande fordon.

Konkret innebär denna prioritering att vi inte planerar att lansera BlincBike som en egen produkt. I stället avser vi licensiera BlincBike till en etablerad OEM-leverantör på marknaden för elcyklar och e-scooters. På detta sätt kan vi helt fokusera produktutvecklingen på BlincVision, från dagens Proof of Concept-fas till en kommersiell ADAS-produkt som kan integreras i bilar. Det betyder dock inte att vi helt stänger dörren till andra applikationer av VoxelFlow-teknologin. Vi ser fortfarande stora möjligheter på andra områden och kommer att fortsätta utforska olika affärsutvecklingsmöjligheter kommande år - men vår främsta prioritet är BlincVision.

Prototyputveckling nästa milstolpe
Som ett resultat av fokuseringen kommunicerade vi i början av maj en uppdaterad plan för produktutvecklingen av BlincVision. När jag skriver det här vd-ordet pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla BlincVision från Proof of Concept (PoC) till prototyper som kan integreras i fordon – först en så kallad A-sample-prototyp och därefter ett vidareutvecklat B-sample. Arbetet med A- och B-sample-prototyperna kommer att sträcka sig genom hela 2022 och in i 2023. Prototyputvecklingen är kritisk eftersom det är utifrån A-samples och B-samples som biltillverkarna utvärderar om systemet kan bli aktuellt för inköp.

Den PoC som presenterades vid Startup Autobahn förra året kan beskrivas som en enkel demo som visade att innovationen fungerar i verkligheten och inte bara i labbmiljö. Det var en viktig milstolpe för Terranet som innovationsbolag, men det produktionsfärdiga BlincVision-systemet, som vi räknar med att kunna presentera om ett par år, kommer att se annorlunda ut och vara långt mer avancerat än den demo som visades upp. Exempelvis behöver den fysiska storleken av BlincVision minska för att kunna integreras i en bil.

Stärkt samarbete med hård- och mjukvarupartners
Under resten av 2022 kommer vårt ingenjörsteam vid labbet i Stuttgart att fokusera på att just minska den fysiska storleken, förbättra prestandan och på olika sätt anpassa lösningen efter fordonsindustrins tekniska och fysiska krav för integration. En viktig del i detta är att stärka och utveckla samarbetet med våra hård- och mjukvarupartners. Summer Robotics, som vi ingick ett samarbete med under 2021 kring algoritmer och programvara för VoxelFlow, en av grundteknologierna för BlincVision, är fortsatt en nyckelpartner för oss. Vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med dem under hela utvecklingsprocessen för att löpande förbättra VoxelFlows prestanda för BlincVision.

Tillsättning av ny vd
Ett annat prioriterat område är naturligtvis att få en ny vd på plats. Rekryteringsprocessen pågår för fullt, och så snart rekryteringen är genomförd kommer styrelsen att meddela detta.

Uppdatering kring samarbeten med industrin
Som du som aktieägare vet har Terranet de senaste åren inlett ett antal samarbeten som handlar om att på olika sätt utforska möjligheterna för teknologin. Här följer en kort uppdatering om de olika samarbetsprojekt som inletts:

Daimler/Mercedes-Benz: början av 2021 fick Terranet i uppdrag att integrera ett Proof of Concept av BlincVision i en Mercedes-Benz-bil för att visa på systemets funktionalitet. Resultatet visades upp i en framgångsrik demonstration på Startup Autobahn 2021. Även om vårt formella uppdrag därmed är avslutat har vi en fortsatt nära dialog med Daimler om hur Terranets teknologi kan vidareutvecklas mot bilindustrins krav, och vår ambition är naturligtvis att framöver göra fler projekt tillsammans baserat på våra A- och B-samples.

holoride: Terranet jobbar också med startup-bolaget holoride som utvecklar AR-underhållning (Extended Reality) för passagerare. Dels pågår ett samarbetsprojekt som handlar om att använda BlincVision för att addera ytterligare funktionalitet i holorides Extended Reality-plattform. Men kanske lika intressant för dig som aktieägare är att Terranet också är ägare i holoride sedan 2021, med cirka 10,5% av aktierna. I mars annonserade holoride att deras underhållningsplattform kommer att introduceras i utvalda Audimodeller till sommaren - ett enormt erkännande från bilindustrin att man tror på produkten. Vi ser fram emot att ta del av holorides fortsatta framgångar som en av investerarna, men också de fortsatta utvecklingsmöjligheterna runt BlincVision och holorides Extended Reality-plattform.

NEVS: Samarbetet mellan elbilstillverkaren NEVS och Terranet fortsätter för att utvärdera BlincVision som en framtida komponent i säkerhetssystemet för NEVS självkörande fordon Sango.

Utöver dessa har Terranet också ett vilande projekt med Disney om hur Terranets teknologi kan användas för åkattraktioner. Till följd av förändrade omständigheter hos Disney i samband med pandemin, och Terranets strategiska beslut att fokusera på utvecklingen av BlincVision, finns just nu inga planer på att i närtid återuppta samarbetet.

Vägen framåt
Jag är väldigt stolt över Terranets starka innovationskraft och de milstolpar vi nått det senaste året. Vi har ett stort, spännande och viktigt jobb framför oss, och jag ser fram emot att dela våra framsteg längs vägen med dig som aktieägare.
Tack för att du är med oss på resan!

Göran Janson
Tillförordnad vd
Lund, 12 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ)

Terranetsmål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordonsom skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp aven unik, patenterad sensorteknologi laserskannarTerranetssystem BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lundoch i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics förvärvar Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 17 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA. Efter förvärvet av Atrin Pharmaceuticals läkemedelsprojekt flyttar Aprea Therapeutics sitt primära fokus till utvecklingen av ATRN-119, en läkemedelskandidat som hämmar en viktig signaleringsväg vid reparation av DNA-skador. ATRN-119 kommer inom kort att börja studeras i kliniska fas 1/2a-studier vid behandling av maligna solida tumörer, både som monoterapi och i kombination med standardbehandling. Parallellt med utvecklingen av ATRN-119 bedrivs separata program med en andra generationens ATR-hämmare, ATRN-354, med poten

Nexstim har nått en överenskommelse med Dr. Joshua Kuluva om en minoritetsandel i ett tidigare etablerat private equity-bolag17.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Insiderinformation,Helsingfors,17.05.2022kl.10.15(EEST) Nexstim har nått en överenskommelse med Dr. Joshua Kuluva om en minoritetsandel i ett tidigare etablerat private equity-bolag Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Företaget") har meddelat den 11 mars 2022 att företagets amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. har etablerat ett private equity-bolag med avsikten att ytterligare utöka Nexstims nätverk av Nexstims Neuroscience Center-kliniker i USA. Samtidigt meddelade företaget, att de kommer att fortsätta förhandlingarna med Dr. Joshua Kuluva angående samarbete i driften av ett private equity-bolag, där Dr. Joshua Kuluva skulle ha en minoritetsandel. Nexstim meddelar nu att de har nått en överenskommelse om en förhandlad minoritetsandel med Dr. Joshua Kuluva. Mikko Karvinen, vd för Nexstim, kommenterar: ”Ett av Nexstims främsta strategiska mål 2022 är att utvidga vårt nätverk av partnerkliniker för neurovetenskap, särskilt i USA. Därför är vi mycket

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission16.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-16 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021. På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samb

Stockwik förvärvar Cordinator Medical Service16.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 16 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Cordinator Medical Service AB (”Cordinator”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Cordinator. Som ett av Östergötlands ledande företag inom sitt verksamhetsområde företagshälsovård och privat sjukvård kompletterar Cordinator på ett utmärkt sätt Stockwiks övriga företag inom segmentet; TEAM Hälsa, Hela Företagshälsovård, Tjugonde Friskvård och Hälsobolaget. Med Cordinators verksamhet i Linköping och Norrköping täcker vi nu en stor del av Sverige. På Cordinators kliniker finns idag ca 30 anställda och konsulter. Verksamheten har bedrivits av Gunilla Rundqvist sedan 2004 med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. För den senaste tolvmånadersperioden, per den 30 april 2022, uppgick Cordinators nettoomsättning till 26 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för motsvarande period till knappa 4 MSEK. Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel 6x. BAKGRUND OCH MOTIV Förvärvet av Cordinat

Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 202216.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt Januari - Mars 2022 • Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570 ) TSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK Det nya året har börjat starkt för Aino med utökat förtroende både från DHL Supply Chain och Centric vilket visar med tidigare och senare expansioner av befintliga avtal att våra kunder har ett starkt förtroende för Aino. Aino har stöttat DHL Supply Chain i Sverige med att skapa ett automatiserat och långsiktigt stöd för deras chefer med målet att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron samt skapa proaktiva dialoger mellan chefer och medarbetare för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Expansionen innebär att vår SaaS kommer att inkludera hela den svenska verksamheten. Även Centric väljer att expandera användningen av vår SaaS. Vi har under flera år supporterat Centrics svenska verksamhet och de väljer nu att expandera vår SaaS-lösning även till s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum