Tessin Nordic

Tessin Nordic AB (publ) genomför notering på NASDAQ First North Growth Market genom omvänt förvärv

Dela

Tessins majoritetsägare ingår avtal med Effnetplattformen om försäljning av Tessin Nordic AB (publ) med samtidig utdelning av Effnetplattformens nuvarande verksamhet till aktieägarna.

Jonas Björkman, vd och medgrundare Tessin Nordic AB
Jonas Björkman, vd och medgrundare Tessin Nordic AB

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att man avser att genomföra en notering på NASDAQ First North Growth market genom ett så kallat omvänt förvärv. Detta sker genom att Effnetplattformen (NASDAQ: EFFP) ingått avtal med Tessins majoritetsägare, inklusive de två största aktieägarna Stronghold Invest AB och NFT Ventures 1 KB. Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer också erbjudas ansluta sig till den omvända noteringen på samma villkor som majoritetsägarna.

Effnetplattformens förvärv av Tessin, med samtidigt namnbyte och verksamhetsbyte, är villkorat av att Nasdaq Stockholm, efter en noteringsprocess för åternotering, godkänner Tessin för fortsatt notering.

”Transaktionen med Effnetplattformen erbjuder en helhetslösning som förutom notering, väsentlig ägarspridning och en kapitalförstärkning om 10 MSEK innebär att Tessin genom transaktionen skapar ett stort intresse kring bolaget. ” säger Jonas Björkman, VD och medgrundare, Tessin Nordic AB.

”Effnetplattformen har en stark historik från flera framgångsrika omvända förvärv inom fastighetssektorn där de tidigt identifierade blivande tillväxtraketer som SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren.”

Tessin har sedan hösten 2020 arbetat med och förberett bolaget för en traditionell noteringsprocess men har de senaste månaderna sett ökade fördelar av en notering via ett omvänt förvärv.

Några av de viktigaste argumenten för att Tessins större ägare och styrelse beslutade om att notera bolaget via ett omvänt förvärv var att noteringsprocessen är kostnads- och tidseffektiv samt att tillförseln av Effnetplattformens cirka 3 500 aktieägare säkerställer god likviditet och ger en bra bas för eventuella framtida kapitalanskaffningar.

Effnetplattformen – en erfaren och välrenommerad samarbetspartner

Effnetplattformens ledning har tidigare framgångsrikt genomfört noteringsprocesser via omvänt förvärv vid noteringarna av SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren. Effnetplattformens betydande kontaktnät inom finans- och fastighetssektorn är något som Tessin fortsättningsvis kan dra nytta av.

”Genom noteringsprocessen kommer Tessin nå vårt mål om att verka i en noterad miljö betydligt snabbare och kan därigenom skapa värden för våra befintliga ägare och Effnetplattformens tillkommande aktieägare. Målsättningen med att verka i en noterad miljö är att skapa förutsättningar för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv.” kommenterar Jonas Björkman.

”Marknaden för alternativ lånefinansiering till fastighetsutvecklare i Sverige och Europa växer kraftigt och vår målsättning är att Tessin ska bygga vidare på vår ledande position i Norden och bli en ledande europeisk aktör.”

Viktig information

Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer erbjudas ansluta sig till den omvända noteringen på samma villkor som majoritetsägarna. Ytterligare information om noteringsprocessen, fakta samt villkor för samtliga aktieägare i Tessin finns att läsa i Effnetplattformens pressmeddelande vilket är publicerat här.

Preliminär tidplan

Mars 2021

Bolagsbeskrivning samt ansökan om åternotering av Tessin lämnas in till NASDAQ Stockholm

April 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Effnetplattformen

Maj 2021

Extra bolagsstämma i Effnetplattformen

Maj 2021

Utdelning av Effnetplattformen Holding

Maj 2021

Teckning och tilldelning av vederlagsaktier till säljarna samt för kontantemissionen till Effnetplattformen Holding

Maj/juni 2021

Teckningsperiod för vederlagsaktierna till övriga aktieägare i Tessin

Juni 2021

Tilldelning av vederlagsaktierna till övriga aktieägare i Tessin

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jonas Björkman, vd och medgrundare Tessin Nordic AB
Jonas Björkman, vd och medgrundare Tessin Nordic AB
Ladda ned bild

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ.)

Tessin grundades 2014 och är idag en av Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant.

Tessin erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras genom Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat drygt 2,8 miljarder kronor i finansiering till mer än 260 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till att byggnationen av omkring 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter som blivit verklighet. Sedan starten har motsvarande knappt 1,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till cirka 8,4 procent.

Finansiell information om Tessin finns i Tessins bokslutskommuniké.

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB. För ytterligare information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Ilija Batljan and founders of Sinch invest in Tessin ahead of the imminent listing on NASDAQ First North7.4.2021 09:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden. Tessin Nordic AB (publ) is announcing that Ilija Batljan Invest AB and Cantaloupe AB (Sinch founders Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann and Henrik Sandell) have opted to invest in Tessin ahead of the imminent IPO. Ilija Batljan Invest will own about five percent and Cantaloupe will own about six percent. In conjunction, NFT Ventures will increase its current stake by about six percent to become Tessin’s largest shareholder, with an interest of about 28 percent. The seller is Stronghold Invest AB, which will be Tessin’s second-largest shareholder after the transactions, with an interest of about 11 percent.

Ilija Batljan och Sinch-grundare investerar i Tessin inför den kommande noteringen på NASDAQ First North7.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att Ilija Batljan Invest AB samt Cantaloupe AB (Sinch-grundarna Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Henrik Sandell) väljer att investera i Tessin inför den kommande noteringen. Ilija Batljan Invest kommer att äga ca fem procent och Cantloupe kommer att äga ca sex procent. Samtidigt stärker NFT Ventures sitt nuvarande ägande med ca sex procent och blir därmed Tessins största ägare med ca 28 procent. Säljare är Stronghold Invest AB som efter transaktionerna blir Tessins näst störste ägare med cirka 11 procent.

Tessin Nordic appoints new CEO Heidi Wik25.1.2021 14:29:43 CET | Press release

Stockholm, Sweden – Tessin Nordic AB (publ), the leading alternative property financing platform in the Nordics, is announcing the appointment of Heidi Wik as its new President and CEO. The appointment is an aspect of Tessin’s sharper focus on broadening and strengthening its core business while stepping up initiatives to build up Tessin Capital’s offering to institutional investors. Tessin’s current CEO will transition to the new role of Head of Business Development with focus on institutional investor relations.

Tessin Nordic utser Heidi Wik till ny VD22.1.2021 12:50:05 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ) – Nordens ledande plattform inom alternativ fastighetsfinansiering meddelar att man rekryterat Heidi Wik till ny VD och koncernchef för Tessin. Rekryteringen är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kärnaffären samtidigt som Tessin ökar satsningarna på att bygga upp Tessin Capitals erbjudande mot institutionella investerare. Tessins nuvarande VD tillträder den nyinrättade rollen som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum