Tessin Nordic

Tessin Nordic Holding AB (publ.) och Effnetplattformen Holding AB (publ.) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att Tessin Nordic Holding AB (publ.) med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ.), och Effnetplattformen Holding AB (publ.) har ansökt om och idag erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Foto: Jonas Björkman, vd Tessin
Foto: Jonas Björkman, vd Tessin

Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att bolagen offentliggör en bolagsbeskrivning, uppfyller spridningskravet samt att inga nya väsentliga händelser inträffar i bolagen som kan föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm.

”Resan mot börsen startade redan 2014 när vi grundade Tessin. Vi har alltid haft målsättningen att Tessin som Nordens största och ledande aktör inom alternativ fastighetsfinansiering kan dra nytta av tillgång till den publika kapitalmarknaden för att accelerera vår tillväxt.” säger Jonas Björkman VD och medgrundare av Tessin.

”Noteringsprocessen har tack vare kompetenta rådgivare och ett mycket bra samarbete med företrädarna för Effnetplattformen löpt smärtfritt och effektivt. Tessin noteras och kommer som det ser ut att börja handlas i slutet av maj.”

Tessin har under noteringsprocessen förstärkt ägandet i bolaget genom att välkomna en rad starka namn på ägarlistan samtidigt som NFT Ventures visade sitt förtroende genom att öka ägandet i Tessin.

Slutligt beslut om förvärv av Tessin Nordic AB (publ.) samt utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB (publ.) till Effnetplattformens nuvarande aktieägare planeras fattas på årsstämman i Effnetplattformen AB (publ.) den 21 maj 2021. För ytterligare information vänligen se kallelse till årsstämman vilken publicerades den 20 april 2021.

Viktiga datum att hålla reda på

  • 21 maj 2021: Preliminär sista dag för handel i Effnetplattformen AB (publ.) med rätt att erhålla aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ.).
  • 24 maj 2021: Preliminär första dag för handel utan rätt till aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ.) och tillika första dag för handel i Tessin Nordic Holding AB (publ.).
  • 28 maj 2021: Preliminär första dag för handel med aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ.).

Bolagsbeskrivningar för respektive bolag avses publiceras i god tid före Effnetplattformens årsstämma den 21 maj 2021.

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till Tessin och Advokatfirman Delphi har agerat legala rådgivare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jonas Björkman, vd Tessin
Foto: Jonas Björkman, vd Tessin
Ladda ned bild

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant.

Tessin erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras genom Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat knappt 3,0 miljarder kronor i finansiering till mer än 270 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till att byggnationen av omkring 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter som blivit verklighet. Sedan starten har motsvarande knappt 1,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på vår webbplats: www.tessin.com

Finansiell information om Tessin finns i Tessins bokslutskommuniké: https://tessin.com

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399.
E-post: info@fnca.se

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Ilija Batljan and founders of Sinch invest in Tessin ahead of the imminent listing on NASDAQ First North7.4.2021 09:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden. Tessin Nordic AB (publ) is announcing that Ilija Batljan Invest AB and Cantaloupe AB (Sinch founders Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann and Henrik Sandell) have opted to invest in Tessin ahead of the imminent IPO. Ilija Batljan Invest will own about five percent and Cantaloupe will own about six percent. In conjunction, NFT Ventures will increase its current stake by about six percent to become Tessin’s largest shareholder, with an interest of about 28 percent. The seller is Stronghold Invest AB, which will be Tessin’s second-largest shareholder after the transactions, with an interest of about 11 percent.

Ilija Batljan och Sinch-grundare investerar i Tessin inför den kommande noteringen på NASDAQ First North7.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att Ilija Batljan Invest AB samt Cantaloupe AB (Sinch-grundarna Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Henrik Sandell) väljer att investera i Tessin inför den kommande noteringen. Ilija Batljan Invest kommer att äga ca fem procent och Cantloupe kommer att äga ca sex procent. Samtidigt stärker NFT Ventures sitt nuvarande ägande med ca sex procent och blir därmed Tessins största ägare med ca 28 procent. Säljare är Stronghold Invest AB som efter transaktionerna blir Tessins näst störste ägare med cirka 11 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum