Tessin Nordic

Tessin redovisar ett starkt andra kvartal trots stora osäkerheter

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.), Nordens största plattform för alternativ fastighetsfinansiering offentliggjorde idag resultatet för andra kvartalet 2020, ett kvartal som levererar både ökade intäkter och ett positivt resultat trots de osäkerheter som präglar Corona-pandemin.

”Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de åtgärder vi vidtog som bland annat inkluderade utnyttjande av de möjligheter för korttidspermitteringar som erbjöds i kombination med personalneddragningar samt ett fokus på att personligen kontakta våra viktigaste premium-investerare har gett ett resultat över förväntan.” säger Jonas Björkman medgrundare och VD för Tessin. ”Vi har under kanske den svåraste tiden efter andra världskriget visat kapacitet, kompetens och förmåga att snabbt fokusera verksamheten på det som är viktigast – att säkerställa att både låntagare ges tillgång till kapital och investerare ges möjlighet att skapa en bra och säker avkastning.”

Tessin har sedan 2014 vuxit snabbt och under 2020 förstärker Tessin sin position som Nordens största och en av Europas ledande aktörer på marknaden för alternativ finansiering till fastighetssektorn. Tessins intäkter under första halvåret ökande med 41 procent till 18,0 (12,8) MSEK och periodens rörelseresultat uppgick till -8,5 (-9,7) MSEK. För andra kvartalet redovisade Tessin intäkter om 11,1 (5,7) MSEK, en ökning med 95 procent, samt ett rörelseresultat som uppgick till 0,4 (-6,8) MSEK.

Periodens nyckeltal:

Januari – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (12,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,5 (-9,7) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,9 (-7,8) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,03 (-1,39) SEK.
  • Under perioden förmedlade Tessin 300 (270) MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

April – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,1 (5,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,4 (-6,8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-4,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,87) SEK.
  • Under kvartalet förmedlade Tessin 156 (123) MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

”Blickar jag framåt kommer vi att fortsätta leverera på den strategi som vi arbetat utifrån de senaste åren. Planerna för en kommande notering på First North Premier har tagit ett stort steg framåt genom att vi i juni tecknade avtal med både en finansiell- och legal rådgivare som redan påbörjat arbetet med noteringsprocessen. Tidsplanen för en notering under senare delen av 2020 eller början av 2021 ligger fast.” avslutar Jonas Björkman.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 50 000 registrerade medlemmar. Plattformen är en mötesplats för bolag som söker kapital för att bygga, förädla och förvärva fastigheter, och investerare som söker hög avkastning på en svåråtkomlig marknad. Sedan starten har Tessin rest cirka 2,3 miljarder kronor i kapital fördelat på över 200 fastighetsaffärer.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin ohittaa 100 miljoonan euron virstanpylvään välitetyn lainapääoman määrässä22.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Tukholma, Ruotsi - Tessin Nordic AB ilmoittaa, että Tessinin kautta rahoitusta rakennushankkeilleen hakevien kiinteistökehittäjien määrä on kuluneen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 Tessin on allekirjoittanut toimeksiantosopimuksia yhteensä hieman yli 100 miljoonan euron edestä luotonantovolyymilla mitattuna, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum