Tessin Nordic

Tessin redovisar ett starkt andra kvartal trots stora osäkerheter

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.), Nordens största plattform för alternativ fastighetsfinansiering offentliggjorde idag resultatet för andra kvartalet 2020, ett kvartal som levererar både ökade intäkter och ett positivt resultat trots de osäkerheter som präglar Corona-pandemin.

”Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de åtgärder vi vidtog som bland annat inkluderade utnyttjande av de möjligheter för korttidspermitteringar som erbjöds i kombination med personalneddragningar samt ett fokus på att personligen kontakta våra viktigaste premium-investerare har gett ett resultat över förväntan.” säger Jonas Björkman medgrundare och VD för Tessin. ”Vi har under kanske den svåraste tiden efter andra världskriget visat kapacitet, kompetens och förmåga att snabbt fokusera verksamheten på det som är viktigast – att säkerställa att både låntagare ges tillgång till kapital och investerare ges möjlighet att skapa en bra och säker avkastning.”

Tessin har sedan 2014 vuxit snabbt och under 2020 förstärker Tessin sin position som Nordens största och en av Europas ledande aktörer på marknaden för alternativ finansiering till fastighetssektorn. Tessins intäkter under första halvåret ökande med 41 procent till 18,0 (12,8) MSEK och periodens rörelseresultat uppgick till -8,5 (-9,7) MSEK. För andra kvartalet redovisade Tessin intäkter om 11,1 (5,7) MSEK, en ökning med 95 procent, samt ett rörelseresultat som uppgick till 0,4 (-6,8) MSEK.

Periodens nyckeltal:

Januari – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (12,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,5 (-9,7) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,9 (-7,8) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,03 (-1,39) SEK.
  • Under perioden förmedlade Tessin 300 (270) MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

April – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,1 (5,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,4 (-6,8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-4,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,87) SEK.
  • Under kvartalet förmedlade Tessin 156 (123) MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

”Blickar jag framåt kommer vi att fortsätta leverera på den strategi som vi arbetat utifrån de senaste åren. Planerna för en kommande notering på First North Premier har tagit ett stort steg framåt genom att vi i juni tecknade avtal med både en finansiell- och legal rådgivare som redan påbörjat arbetet med noteringsprocessen. Tidsplanen för en notering under senare delen av 2020 eller början av 2021 ligger fast.” avslutar Jonas Björkman.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 50 000 registrerade medlemmar. Plattformen är en mötesplats för bolag som söker kapital för att bygga, förädla och förvärva fastigheter, och investerare som söker hög avkastning på en svåråtkomlig marknad. Sedan starten har Tessin rest cirka 2,3 miljarder kronor i kapital fördelat på över 200 fastighetsaffärer.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum