Tessin Nordic

Tessins bokslutskommuniké 2019

Dela

Tessin växer på en marknad som karaktäriseras av en fortsatt restriktiv hållning i hur storbankerna ser på fastighetsfinansering som har fokus på utvecklingsprojekt. Under 2019 har marknaden för alternativ finansiering av fastighets- och fastighetsutvecklingsprojekt fortsatt utvecklats väl och i en riktning som gynnar Tessin både på kort men framförallt på lång sikt.

Ovanstående faktorer i kombination med Tessins unika investeringsplattform och förmåga att proaktivt identifiera möjliga projekt samt den rådande lågräntemiljön skapar rätt förutsättningar för oss att fortsätta växa och nå visionen att genom ny teknik och flexibel finansiering bli den ledande fastighetsutlånaren i Norden. 

Intäkterna efter avskrivningar ökade under året med 38 procent till 34,0 MSEK och under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 10 procent till 10,1 MSEK. Antalet finansierade projekt ökade med 40 procent till totalt 139 och vi levererade en total ackumulerad avkastning på återbetalda lån på motsvarande 8,27 procent. Rörelseresultatet för året uppgick till -20,4 MSEK. 

Tessins kostnader utgörs i huvudsak av personal samt fortsatta investeringar i fondverksamheten, fortsatt teknikutveckling, marknadsföring mot investerare och fastighetsbolag, samt ökat fokus på att etablera Tessins varumärke. Under fjärde kvartalet stärktes organisationen med ytterligare säljresurser samt en senior kreditchef och en chefsjurist.

Kontakter

Bilder

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum