Tessin Nordic

Tessins bokslutskommuniké 2019

Dela

Tessin växer på en marknad som karaktäriseras av en fortsatt restriktiv hållning i hur storbankerna ser på fastighetsfinansering som har fokus på utvecklingsprojekt. Under 2019 har marknaden för alternativ finansiering av fastighets- och fastighetsutvecklingsprojekt fortsatt utvecklats väl och i en riktning som gynnar Tessin både på kort men framförallt på lång sikt.

Ovanstående faktorer i kombination med Tessins unika investeringsplattform och förmåga att proaktivt identifiera möjliga projekt samt den rådande lågräntemiljön skapar rätt förutsättningar för oss att fortsätta växa och nå visionen att genom ny teknik och flexibel finansiering bli den ledande fastighetsutlånaren i Norden. 

Intäkterna efter avskrivningar ökade under året med 38 procent till 34,0 MSEK och under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 10 procent till 10,1 MSEK. Antalet finansierade projekt ökade med 40 procent till totalt 139 och vi levererade en total ackumulerad avkastning på återbetalda lån på motsvarande 8,27 procent. Rörelseresultatet för året uppgick till -20,4 MSEK. 

Tessins kostnader utgörs i huvudsak av personal samt fortsatta investeringar i fondverksamheten, fortsatt teknikutveckling, marknadsföring mot investerare och fastighetsbolag, samt ökat fokus på att etablera Tessins varumärke. Under fjärde kvartalet stärktes organisationen med ytterligare säljresurser samt en senior kreditchef och en chefsjurist.

Kontakter

Bilder

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin Nordic appoints new CEO Heidi Wik25.1.2021 14:29:43 CETPress release

Stockholm, Sweden – Tessin Nordic AB (publ), the leading alternative property financing platform in the Nordics, is announcing the appointment of Heidi Wik as its new President and CEO. The appointment is an aspect of Tessin’s sharper focus on broadening and strengthening its core business while stepping up initiatives to build up Tessin Capital’s offering to institutional investors. Tessin’s current CEO will transition to the new role of Head of Business Development with focus on institutional investor relations.

Tessin Nordic utser Heidi Wik till ny VD22.1.2021 12:50:05 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ) – Nordens ledande plattform inom alternativ fastighetsfinansiering meddelar att man rekryterat Heidi Wik till ny VD och koncernchef för Tessin. Rekryteringen är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kärnaffären samtidigt som Tessin ökar satsningarna på att bygga upp Tessin Capitals erbjudande mot institutionella investerare. Tessins nuvarande VD tillträder den nyinrättade rollen som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

Tessin ohittaa 100 miljoonan euron virstanpylvään välitetyn lainapääoman määrässä22.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Tukholma, Ruotsi - Tessin Nordic AB ilmoittaa, että Tessinin kautta rahoitusta rakennushankkeilleen hakevien kiinteistökehittäjien määrä on kuluneen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 Tessin on allekirjoittanut toimeksiantosopimuksia yhteensä hieman yli 100 miljoonan euron edestä luotonantovolyymilla mitattuna, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum