Tessin Nordic

Tessins lanserar en helt ny spännande sparform – Tessins låneportfölj!

Dela

Sedan 2014 har Tessins medlemmar finansierat förvärv, renoveringar och produktion av bostäder, logistikfastigheter och kommersiella lokaler för totalt 1,8 miljarder kronor. Inom kort lanseras en ny produkt som erbjuder alla investerare samma möjlighet till att investera direkt i fastighetsprojekt men med större riskspridning.

Tessins investeringserbjudanden täcker en stor del av fastighetsmarknaden och har sedan starten blivit en uppskattad investeringsform med god avkastning. En populär strategi bland plattformens medlemmar är att skapa investeringsportföljer genom att sprida investeringarna, och därmed till viss del riskerna, över flera projekt med olika karaktär. Flera medlemmar har efterfrågat möjligheten att göra motsvarande, men med en bibehållen minsta insats om normalt 50 000 kr. För att möta medlemmarnas önskemål lanserar Tessin en investeringsform som bygger på portföljer konstruerade av ett flertal olika fastighetslån där minimibeloppet per portfölj inte är högre än det som gäller för investeringar i separata projekt.

”Vi har sedan en tid sett ett stort intresse för en investeringsprodukt som möjliggör en fördelning av kapitalet över flera objekt som ett sätt att bredda exponeringen och samtidigt sprida risken och det känns därför helt rätt i tiden med en lansering. Med portföljen skapar vi möjligheter för betydligt fler investerare att dra nytta av diversifieringen på plattformen. Nu kan man låna ut 50 000 kronor och uppnå samma spridning som de som placerar över en halv miljon” berättar Jonas Björkman, VD för Tessin.

Inom kort lanseras den första portföljen

Portföljen kommer att lanseras på Tessins plattform under första halvan av november 2019.

”Vi gör som normalt det vill säga att vi lanserar fastighetsportföljen till våra premiuminvesterare först och till övriga medlemmar något senare. Villkoren är som vanligt att minsta investering uppgår till 50,000 SEK men utan övre gräns. Ambitionen är att lansera liknande erbjudanden framöver, förutsatt att det finns ett intresse bland medlemmarna.” berättar Jonas Björkman.

Ränta mellan 6–8 procent

Den genomsnittliga historiska avkastningen för säkerställda fastighetslån på Tessin uppgår till ca 10 procent per år. Portföljens avkastning kommer att vara mellan 6–8 procent, beroende på vilka de underliggande lånen är. Samtliga lån som presenteras på plattformen säkerställs som alltid med fastighetspant och ofta också med olika former av borgensåtagande för att skydda Tessins långivare.

”Den största fördelen med portföljen är att du för samma minimibelopp som i ett enskilt projekt nu kan sprida risken över ett flertal projekt”, enligt Jonas Björkman. ”Innan man tar ett investeringsbeslut kommer man att ha möjlighet att se exakt vilka fastighetslån som ingår i portföljen och studera villkoren för dessa.”

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum