Stockholms stad

Test av nya skyltar som visar vägen för gående

Dela

Stockholms stad ska bli en alltmer gångvänlig stad. Vägvisning för gående har hittills inte funnits i Stockholms stad. Mellan maj och september genomförs därför ett test med gångvägvisningsskyltar på sträckan Hornstull-Telefonplan.

Hornstull-Telefonplan är ett av fem viktiga gångstråk som finns utpekade i stadens gångplan. Det passerar ett stort antal viktiga målpunkter och förbinder Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är cirka fyra kilometer långt och det tar ungefär 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Ett antal åtgärder för att göra stråket gångvänligare genomfördes 2017 och fler åtgärder kommer att genomföras 2018. Exempel på åtgärder är förbättring av gångbanor och gångtunnlar, förbättrad belysning och utplacering av sittmöbler.

Ett annat uppdrag i enlighet med stadens gångplan är att utveckla ett gångvisningssystem för gående. Längs sträckan ska därför tre olika skylttyper testas som sedan ska ligga till grund för framtida skyltning.

Tre skyltar är framtagna – på plats från 2 maj
Mellan Hornstull och Liljeholmen sitter från och med den 2 maj grå skyltar som är framtagna enligt skyltprogrammet för parker och torg (se skylt 1 i bifogad pdf).

Mellan Liljeholmen och Midsommarkransens T-bana blir det skyltar som ansluter till cykelvägvisningen i Stockholm. Dessa skyltar är en modifierad version av skyltar i Vägmärkesförordningen (se skylt 2 i bifogad pdf).

Mellan Midsommarkransens T-bana och Telefonplan placeras skyltar med ljusblå design (se skylt 3 i bifogad pdf).

Testprojektet föregås av en omvärldsbevakning och följs av en utvärdering. Testprojektet ligger till grund för den gångvägvisning som ska tas fram under hösten 2018.

Målet är att få fler människor att röra sig längs sträckan Hornstull-Telefonplan och göra den till ett sammanhängande stråk med hjälp av bland annat gångvägvisningen.

Mer information:

Projektledare: Johanna Eriksson, johanna.eriksson@stockholm.se, 08 508 262 36


Pressansvarig: Erik Söderberg, erik.soderberg@stockholm.se, 08 508 262 82

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282

Bilder

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum