Business Region Göteborg AB

Testbädd Göteborg testar framtiden

Dela

I Göteborgsregionen finns en innovationskraft som aldrig tidigare skådats. Nu tar vi avstamp i den samlade kraften hos både privata och offentliga aktörer för att accelerera utvecklingen kring testbäddar som motorer för innovation med initiativet Testbädd Göteborg. Tillsammans testar vi framtiden.

Initiativet Testbädd Göteborg tar till vara den unika innovationskraft som finns i staden och accelererar utvecklingen kring testbäddar. Från vänster Fredrik Hörstedt (Chalmers), Maria Strömberg (Business Region Göteborg) och John Rune Nielsen (RISE).
Initiativet Testbädd Göteborg tar till vara den unika innovationskraft som finns i staden och accelererar utvecklingen kring testbäddar. Från vänster Fredrik Hörstedt (Chalmers), Maria Strömberg (Business Region Göteborg) och John Rune Nielsen (RISE).

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet och intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort både nationellt och internationellt.

I dagarna lanseras initiativet Testbädd Göteborg, som genom samverkan på en helt ny nivå ska göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar. Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ och program som redan pågår med målet att lyfta nivån ytterligare och öppna för nya aktörer.

Initiativet fungerar också som ett skyltfönster och katalysator för en hel infrastruktur av testmiljöer för innovations- och kunskapsutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Testbädd Göteborg är öppet för alla och har som uttalad strategi att öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet.

- Det stora utvecklingsprång som vi nu är i innebär att det kommer investeras 1 000 miljarder i staden i form av byggnader, infrastruktur men också verksamheter och tjänster. Denna enorma utveckling är en kraft för innovation och är något vi vill ta tillvara på. Genom initiativet Testbädd Göteborg växlar staden upp sin kapacitet och förmåga och tillgängliggör också sina resurser så att vi kan utveckla hållbara lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför, säger Maria Strömberg, Avdelningschef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

I samband med ett besök i Göteborg tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) del av en presentation från initiativtagarna till Testbädd Göteborg.

- Jättespännande koncept och mycket positivt att man också tittar på detta ur perspektivet att främja investeringar. Testmiljöerna är ett offensivt och mycket bra erbjudande mot utländska aktörer, säger Mikael Damberg.

Testbädd Göteborg har initialt fokus på att utveckla nya testbäddar kring mobilitet, infrastruktur och hållbara stadsdelar med digitalisering och policyutveckling som möjliggörare.

- Vi gör detta för att öka effekten och ta vara på de möjligheter som finns i samordning av initiativ och resurser. Det finns oändligt med idéer och behov och det vi gör nu är att kanalisera dem i en gemensam agenda. Med Testbädd Göteborg vill vi skapa en öppen och attraktiv process kring utveckling av testbäddar som kan inkludera fler aktörer än de som vanligtvis deltar i testbäddsverksamhet och på sikt få internationell lyskraft, säger John Rune Nielsen, Forsknings- och affärsutvecklingsdirektör på RISE Research Institutes of Sweden.

Testbädd Göteborg är ett resultat av den Strategiska näringslivsdialog som Göteborgs Stads kommunstyrelse haft med representanter för näringsliv, akademi och institut under 2017-2018. I regionen finns en lång tradition av att jobba med testbäddar. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar både i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer byggts upp och utvecklats i staden med omnejd. I dialogen med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka.

- Förutsättningarna vi har här är unika. Det finns ingen annan stad som har ambitionen att bygga sin kapacitet och förmåga i den här riktningen. Som universitet har vi i uppgift att bidra till en hållbar samhällsutveckling och då är samverkan en grundläggande förutsättning. Det är komplexa frågor att jobba med så genom att vi nu samordnar våra resurser och idéer med Göteborgs Stad, RISE, Göteborgs universitet och näringslivet i stort, ger oss möjlighet att nå helt nya nivåer. Vi vet också att samverkan driver kvalitet i forskning och utbildning, säger Fredrik Hörstedt, Vicerektor för nyttiggörande vid Chalmers.

För att ta vara på möjligheterna som det digitala samhället innebär, till exempel för mobilitetsområdet och självkörande bilar, behövs nya regelverk och policyer, helt enkelt för att det ska fungera. Därför kommer även regelverksinnovation och policylabb att vara en central del av Testbädd Göteborg.

- Innovation i testbäddar ställer ökade krav på alla inblandade parter. Det utmanar inte bara rådande kunskap och arbetsformer utan även den styrning och ledning som ramar in förutsättningarna för arbetet. Det handlar om allt från hur offentliga och privata resurser kan samverka till att öppna upp existerande regelverk för tester i verkligheten. Testbäddar utgör en ny form av utvecklingslogik som behöver finna sina former. Ett policy lab som stöttar en sådan utveckling är en unik satsning i Sverige. Genom nära samverkan med forskare och andra experter läggs grunden för att Testbädd Göteborg skall utgöra en Gold Standard, en högre norm, i Sverige såväl som internationellt, säger Anders Sandoff, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Testbädd Göteborg initieras av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, RISE Research Institutes of Sweden och Göteborgs universitet, och är öppet för alla aktörer som är intresserade av att utveckla testbäddsverksamhet med staden som arena.

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. I Testbädd Göteborg samverkar vi på en helt ny nivå och gör det möjligt att tillsammans kunna accelerera utvecklingen, bygga kunskap och ta tillvara på regionens innovationskraft. Tillsammans testar vi framtiden.

Nyckelord

Kontakter

Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation, Business Region Göteborg
maria.stromberg@businessregion.se, 031-367 61 10

Johanna Stål, Kommunikationsansvarig, Business Region Göteborg
johanna.stal@businessregion.se, 031-367 61 23

Bengt Kjellin, Presschef, Business Region Göteborg
bengt.kjellin@businessregion.se, 031-367 61 64

Bilder

Initiativet Testbädd Göteborg tar till vara den unika innovationskraft som finns i staden och accelererar utvecklingen kring testbäddar. Från vänster Fredrik Hörstedt (Chalmers), Maria Strömberg (Business Region Göteborg) och John Rune Nielsen (RISE).
Initiativet Testbädd Göteborg tar till vara den unika innovationskraft som finns i staden och accelererar utvecklingen kring testbäddar. Från vänster Fredrik Hörstedt (Chalmers), Maria Strömberg (Business Region Göteborg) och John Rune Nielsen (RISE).
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Nu växlar Göteborg upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser11.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Pressinbjudan 10/3: Ett växande Göteborg satsar på utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser6.3.2020 11:40:52 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Därför kraftsamlar Göteborg för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Tisdagen den 10 mars samlas ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen åt rätt håll. Media hälsas varmt välkomna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum