NASDAQ OMX

Teva och Active Biotech meddelar att den högre dosgruppen med laquinimod avbryts i två multipel skleros-prövningar

Dela

Studierna CONCERTO och ARPEGGIO fortlöper med den lägre dosen laquinimod

Jerusalem & Lund, Sverige - 4 januari, 2016 - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) och Active Biotech (NASDAQ Stockholm: ACTI) meddelar idag att man avbryter studiearmarna med högre dos laquinimod i två pågående studier i multipel skleros (MS), efter att kardiovaskulära biverkningar observerats i åtta patienter, ingen med dödlig utgång.

Ändringen sker på rekommendation av den säkerhetskommitté (data monitoring committee, DMC) som övervakar de två kliniska studierna i MS. DMC identifierade en obalans i antalet kardiovaskulära biverkningar i studierna. I fas 3-studien CONCERTO har sju fall av kardiovaskulära biverkningar observerats i patienter som erhållit 1.2 mg laquinimod per dag för behandling av relapserande remitterande MS (RRMS). Inga sådana biverkningar har noterats i dosgrupperna 0.6 mg eller placebo. CONCERTO innefattar 2 199 patienter motsvarande totalt 3 070 patient-år av behandling. I fas 2-studien ARPEGGIO i primär-progressiv MS (PPMS) har ett fall av kardiovaskulär biverkan noterats i gruppen som erhållit 1.5 mg laquinimod per dag. ARPEGGIO har rekryterat 191 patienter, motsvarande 35 patient-år av behandling. Teva meddelar nu prövningsklinikerna att omgående avsluta de högre dosgrupperna för båda studierna och uppmuntrar patienterna att fortsätta med sina uppföljningsbesök.

Båda studierna, CONCERTO och ARPEGGIO, fortsätter med den lägre dosarmen (0.6 mg per dag) enligt plan och de patienter som deltar kommer att få information och på nytt få bekräfta medgivande för deltagande. Säkerhetskommittén DMC kunde inte identifiera någon kardiovaskulär signal i de lägre dos-grupperna men rekommenderar långtidsuppföljning. Teva har tidigare genomfört omfattande studier med laquinimod på dosen 0.6 mg per dag och långtids-extensionsstudier med denna dos pågår utan några signaler på kardiovaskulära biverkningar.

Teva har genom ett licensavtal globala rättigheter att utveckla och kommersialisera laquinimod, en småmolekyl som upptäckts av Active Biotech.
  
Om Laquinimod
Laquinimod är en CNS-aktiv, immunmodulerande substans med unik verkningsmekanism, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande MS (RRMS), progressiv MS (PPMS) och Huntingtons sjukdom.

Detaljer kring de kliniska prövningarna med laquinimod finns på clinicaltrials.gov. De studier som nämns i detta pressmeddelande har följande referensnummer på clinicaltrials.gov:

  • CONCERTO (RRMS) - NCT01707992
  • ARPEGGIO (PPMS) - NCT02284568
  • ALLEGRO extension (RRMS) - NCT00988052
  • BRAVO extension (RRMS) - NCT01047319
  • LAQ/5063-OL (RRMS) - NCT00745615

Om Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE och TASE: TEVA) är ett ledande, globalt läkemedelsföretag som levererar högkvalitativa, patientcentrerade sjukvårdslösningar till miljontals patienter varje dag. Teva har sitt huvudkontor i Israel och är världens största tillverkare av generikaläkemedel, som med en produktportfölj om fler än 1000 molekyler producerar ett brett utbud av generiska produkter inom princip vartenda terapiområde. Teva har en världsledande position inom specialistvården med innovativa behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet, smärta inkluderat, såväl som en bred portfölj av respiratoriska produkter. Teva integrerar sin generika- och specialistkompetens i sin globala forskningsorganisation och skapar nya sätt att möta stora medicinska behov genom att kombinera sin läkemedelsutvecklingskompetens med medicinteknik, service och teknologier. Teva uppnådde 2014 en försäljning om 20.3 miljarder dollar. För ytterligare information, se www.tevapharm.com.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016, kl. 15.00.

_____________________________________________________________________________

IR-kontakter: Kevin C. Mannix  United States  +1(215) 591-8912
  Ran Meir
Tomer Amitai 
United States
Israel 
+1(215) 591-3033
+972 (3) 926-7656
       
PR-kontakter Iris Beck Codner Israel  +972 (3) 926-7687
 

 
Denise Bradley
Nancy Leone
United States
United States
+1(215) 591-8974
+1(215)284-0213
Active Biotech Tomas Leanderson  Active Biotech AB  046-19-20-95
  Hans Kolam    Active Biotech AB    046-19-20-44This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1976428

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Merus and the Vall d'Hebron Institute of Oncology Announce Research Collaboration to Develop Innovative Bispecific Antibodies for Therapeutic Applications in the Treatment of Cancer20.3.2018 12:00Pressmeddelande

UTRECHT, The Netherlands, March 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), a clinical-stage immuno-oncology company developing innovative bispecific antibody therapeutics (Biclonics®), and the Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), a leading comprehensive cancer center of excellence located in Barcelona, Spain, today announced a strategic research collaboration to develop novel agents for therapeutic applications. The collaboration will combine Merus' proprietary Biclonics® technology platform and VHIO's expertise in clinical, translational and preclinical research. Josep Tabernero, M.D., Ph.D., M.Sc., Director of VHIO, has served as a scientific advisor to Merus for the past six years. "VHIO is an internationally renowned leader in cancer research. This new collaboration builds on the successful working relationship established in the Phase 1/2 study for MCLA-128, a Biclonics® targeting HER3 signaling, and in the preclinical evaluation of MCLA-158, a Biclonics® target

NIH/NCI Grants Awarded to Inspirata and Case Western Reserve University Projects to Investigate Whole Slide Image Analysis to Predict the Aggressiveness of Certain Cancers20.3.2018 11:13Pressmeddelande

Multiple academic/industry grants and other funding totaling nearly $10M are being used to develop and validate digital pathology image-based risk predictors for breast, lung and head/neck cancers. If validated, the predictors will help identify which patients have a greater probability of cancer recurrence and a greater need for chemotherapy. Vancouver, BC, March 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cancer informatics and digital pathology workflow solution provider Inspirata®, Inc. announced today that it has been awarded a new National Institute of Health/National Cancer Institute (NIH/NCI) R01 grant with its academic partner, Case Western Reserve University (CWRU) in Cleveland, Ohio. This grant will enable the multidisciplinary team of cancer researchers and physicians to develop and validate an image-based risk predictor of aggressiveness in head & neck cancers based on digitized H&E stained pathology images alone. This 5-year $3.15M Academic Industry Partnership (AIP) R01 grant is in add

Auth0 Announces Key Distribution Partnership with AppXite20.3.2018 10:00Pressmeddelande

End-to-end identity management now available to all AppXite resellers LONDON, March 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0, a global leader in Identity-as-a-Service (IDaaS), has announced a new partnership with AppXite, a global leader in SaaS solutions aggregation and fully owned subsidiary of Atea. Auth0's identity and access management platform will be added to AppXite's SaaS offering, adding even more value to its global reseller offering. Auth0's Universal Identity platform will now be accessible to AppXite's extensive global network of managed service providers (MSPs), value-added resellers (VARs), and systems integrators (SIs) around the world. AppXite's reseller network can integrate Auth0's identity platform into their own offering to increase profitability, expand market share, and help their customers thrive in today's cloud economy. "Over the past few years, we have noticed a marked increase in demand for identity management. Companies are realizing the complexity of trying to

McDonald's Becomes the First Restaurant Company to Set Approved Science Based Target to Reduce Greenhouse Gas Emissions20.3.2018 09:03Pressmeddelande

Company Expected to Prevent 150 Million Metric Tons of Emissions by 2030 OAK BROOK, Ill., March 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, McDonald's announces it will partner with franchisees and suppliers to reduce greenhouse gas emissions related to McDonald's restaurants and offices by 36% by 2030 from a 2015 base year in a new strategy to address global climate change. Additionally, McDonald's commits to a 31% reduction in emissions intensity (per metric ton of food and packaging) across its supply chain by 2030 from 2015 levels. This combined target has been approved by the Science Based Targets initiative(SBTi). Through these actions, McDonald's expects to prevent 150 million metric tons of greenhouse gas emissions from being released into the atmosphere by 2030. This is the equivalent of taking 32 million passenger cars off the road for an entire year or planting 3.8 billion trees and growing them for 10 years. The target will enable McDonald's to grow as a business without growing it

Momentum Group acquires Reklamproffsen in Örebro20.3.2018 08:45Pressmeddelande

Momentum Group AB (publ) has acquired 70 percent of the shares in Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen is a leading reseller of promotional products, including workwear and profile clothing, in Örebro and the surrounding area. Reklamproffsen generates annual revenue of approximately MSEK 35 with favourable profitability and has 12 employees. Reklamproffsen is one of Örebro's largest resellers of workwear and profile clothing, with a high level of expertise in customising company products. Reklamproffsen has a professional store and showroom in Örebro. Its customers mainly comprise industrial and service companies, and a significant portion of its sales are conducted via customised online stores. "Thanks to its strong customer and supplier relationships and highly skilled employees, Reklamproffsen has achieved successful growth since it was formed in 2000. It is now a well-established company in Örebro and the surrounding area. We anticipate good opportuniti

Momentum Group förvärvar Reklamproffsen i Örebro20.3.2018 08:45Pressmeddelande

Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen är en ledande återförsäljare av produktmedia innefattande yrkeskläder och profilkläder i Örebro med omnejd. Reklamproffsen omsätter cirka 35 MSEK per år med god lönsamhet och har 12 anställda. Reklamproffsen är en av Örebros största återförsäljare inom yrkeskläder och profilkläder med hög kompetens inom företagsprofilering. Reklamproffsen har en yrkesbutik och utställning i Örebro. Kunderna utgörs främst av industri- och serviceföretag och en betydande andel av försäljningen sker via kundunika webbshoppar. - Reklamproffsen har med sina starka kund- och leverantörsrelationer och medarbetare med hög kompetens utvecklats framgångsrikt ända sedan starten år 2000. Bolaget är idag ett väletablerat företag i Örebro med omnejd. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Reklamproffsen som en del av Momentum Group, säger Ulf Lilius, VD & K

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum