Svenska kyrkan

The Church of Sweden’s award to Icelandic drama about tested friendship

Dela

This evening, the Church of Sweden’s 2017 Youth Film Award was presented to the Danish-Icelandic film Heartstone (Hjartasteinn), directed by Gudmundur Arnar Gudmundsson. The award was presented by Vicar Anders Ekhem of the Malmö group of parishes as part of the ongoing BUFF Young People’s Film Festival in Malmö.

The film Heartstone was awarded the Church of Sweden’s Youth Film Award. Thor and Christian spend a summer together where their friendship is ultimately tested.
 

Heartstone is a story about best friends Thor and Christian in a village in the Icelandic countryside and one dramatic summer holiday where their friendship is tested to breaking point. Iceland’s magnificent landscapes play a supporting role in the film. Heartstone is director Gudmundur Arnar Gudmundsson’s feature film debut.

Church of Sweden’s Youth Film Award presented in connection with BUFF since 2007. The award amount is SEK 100,000.

The jury’s citation: “A sensual relationship is described against the backdrop of a violent landscape. A search for identity with cracks that let in both the light and mystery. A story of passion is depicted with sensual imagery and warmth.”

The jury for the Church of Sweden's Youth Film Award 2017:Sanna Lenken, director and script writer. Her feature film debut Min lilla syster (My Little Sister) (2015) has won many awards internationally, including a Crystal Bear in Berlin for Best Youth Film.Sofia Norlin, director, script writer and teacher of film studies in Sweden and France. Her feature film debut Ömheten(Tenderness) (2013) won the prize for the best European debut film in young people’s film festival Zlín in the Czech Republic, and a Swedish Guldbagge award for best photography. Katarina Vaarning Priest, vicar, Husie parish, Malmö. Ran the film club for many years at St Johannes in Malmö, is responsible for planned, coordinated work with film in the Church of Sweden in Malmö.Jesper Ödemark Parish education officer, responsible for confirmation candidate and other youth activities in Värby parish, where he works with film groups, for example.

The Church of Sweden at BUFFThe Church of Sweden’s Youth Film Award is a collaboration between the Church of Sweden at the national level, the Diocese of Lund, and the Malmö group of parishes. During the festival, the Church of Sweden also holds seminars and runs other activities. This year, the Church of Sweden was co-organiser of a seminar on the child's right to be seen and heard in cultural life. For the fourth year in a row, the organist at St Petri parish, Carl-Adam Landström, also gave a concert of film music in St Petri Church. There was also a fair with a film theme in connection with the festival.

“BUFF is important as the biggest young people’s film festival in Sweden. These films can delve deeper into subjects that we as a church deal with in our activities. Our starting point is the Bible, but we also need to be able to incorporate the big stories, the big words in contemporary life and very often film is an excellent medium for this,” says Katarina Vaarning, priest and member of the jury for the Church of Sweden's Youth Film Award.

BUFF - Young People’s Film Festival in MalmöThe international BUFF film festival is being held this year for the 34th time. The theme this year is “Power and influence”. During the festival, cinemas around Malmö are filled with young audiences, Swedish and international directors, and other film industry players, as well as teachers of film and film studies working for and with film for young audiences. The festival opened on Monday and will conclude tomorrow Saturday.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum