Svenska kyrkan

Tidens tecken – ny publikation från Svenska kyrkan

Dela

Kritisk omvärldsanalys utifrån ett existentiellt perspektiv. Det ska prägla den nya publikationen Tidens tecken som i dagarna kommer ut med sitt första nummer.

Tidens tecken riktar sig till kyrkligt anställda och intresserade, men ambitionen är att nå en bredare läsekrets än så, säger redaktören Mikael Kurkiala, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kansli i Uppsala.

- Vi behandlar existentiella frågor som är av intresse för kyrkan. Men vi bjuder in skribenter från många olika fält att reflektera över dem. På så sätt hoppas vi på en korsbefruktning mellan den kyrkliga och den kulturella sfären.

Premiärnumret har temat ”tecknens tyranni” och utforskar de sociala och existentiella omvälvningar som följer med dagens snabba teknikutveckling. Ambitionen är att ha med ett internationellt perspektiv och bland skribenterna denna gång finns den Pulitzer-nominerade amerikanske författaren Nicholas Carr och den litauiske före detta EU-parlamentarikern Leonidas Donskis. Medverkar gör också bland andra idéhistorikern Karin Johannisson och teologen Joel Halldorf.

Tidens tecken utkommer en gång per år. Bakom utgivningen står analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala.

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp13.3.2018 09:00Pressmeddelande

Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum