Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Dela

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 från Specialpedagogiska skolmyndigheten är ett led i ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser”, som gäller sedan ett drygt år tillbaka.  

- Vi vet hur många lärare som kämpar hårt varje dag med elevers läs- och skrivutveckling. Vi har tagit fram det här materialet för att underlätta för alla lärare att ta del av aktuell forskning om hur undervisning och stödinsatser kan utformas i praktiken, säger Aya Stehager, projektledare för studiepaketet.

 Studiepaketet bygger på svensk och internationell forskning om läs- och skrivsvårigheter och om hur skolan kan främja elevernas utveckling och lärande. Materialet hjälper lärare att upptäcka elever i riskzon och ger dem praktiskt stöd för att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning, till exempel när det gäller digitala verktyg eller perioder av intensivundervisning

- Vi har lagt upp studiepaketet så att lärarna arbetar med det både enskilt och gemensamt i arbetslaget, eftersom forskning visar att kollegialt lärande leder till effektiv kompetensutveckling i skolan. Materialet är framtaget som ett stöd och ett verktyg för alla lärare som utformar de tidiga insatserna, som är så viktiga för elever som är i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Aya Stehager, projektledare för studiepaketet.

Länk till studiepaketet:

https://www.spsm.se/studiepaket-las-och-skriv-F3

För intervju och mer information:

Aya Stehager, projektledare, tel: 010-473 55 78, e-post: aya.stehager@spsm.se.

Nyckelord

Kontakter

Kajsa ThunholmPressekreterare, Ansvarig för myndighetens mediearbete

Kajsa Thunholm är pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice för journalister och andra som är intresserade av de senaste nyheterna från Specialpedagogiska skolmyndigheten och vårt arbete och uppdrag.

Tel:072-558 58 31kajsa.thunholm@spsm.se

Bilder

Länkar

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pressinbjudan: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan9.3.2020 15:30:00 CETPressmeddelande

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas? Välkommen till frukostseminarium där Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med forskare och andra myndigheter belyser likvärdighet ur ett nationellt perspektiv. Tid: Torsdag 12 mars klockan 08.00 – 09:00 (frukost från kl 07.30) ​Plats: Stockholm, Waterfront, Nils Ericons plan 4, konferenslokal C4 Under frukostseminariet presenteras betänkandet ”Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan” som är en bilaga till Långtidsutredningen 2019, och rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten – barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter” som Barnombudsmannen gav ut 2018. Specialpedagogiska skolmyndigheten, med rådgivningsverksamhet över hela landet, bidrar också med sin bild av hur likvärdigheten ser

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola9.3.2020 10:02:00 CETPressmeddelande

​Rektor med vetande är en skolledarkonferens som har arrangerats sedan 2008 och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Konferensen behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens äger rum den 11 mars på Hus N, Linnéuniversitetet i Växjö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum