Tidningsutgivarna

Tidningsutgivarna ökar stödet till Ukrainas journalister

Dela

Tidningsutgivarna (TU) skjuter till ytterligare 60 000 euro i stöd till fri och oberoende journalistik i Ukraina, utöver det tidigare bidraget på en miljon kronor. ”Det här är ett tydligt kvitto på den svenska dagspressens engagemang för våra ukrainska kolleger”, säger TU:s vd Johan Taubert.

Redan samma vecka som ryska trupper inledde sitt anfall mot Ukraina tog Tidningsutgivarnas styrelse beslut om att donera en miljon kronor till stöd för ukrainska journalister och lokala publicister. I går beslutade en enig TU-styrelse att bidra med ytterligare 60 000 euro.

”Vi har en moralisk skyldighet att stötta de journalister som riskerar sina liv för att rapportera från kriget och genom sina insatser starkt bidrar till att omvärlden får kontinuerliga rapporter om situationen i landet”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Pengarna från Tidningsutgivarna går till Ukrainian Media Fund, som TU varit med och startat tillsammans med sina nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation. Det är ett långsiktigt åtagande där fonden med hjälp av bland annat Ukrainas motsvarighet till Tidningsutgivarna och landets journalistförbund förser ukrainska journalister och publicister med resurser i form av pengar och skydds- och arbetsutrustning.

”Gazeta Wyborcza Foundation i Polen är en viktig länk i samordningen av det internationella stöd vår fond får från alla bidragsgivare och vid de tillfällen jag under våren besökt Warszawa har jag imponerats av hur hands on hjälpinsatserna är. De ekonomiska bidragen och fondens arbete gör verkligen konkret skillnad för våra ukrainska kolleger”, säger Johan Taubert.

TU har även tagit fram annonser som är fria att använda. Där beskrivs fondens arbete och en uppmaning om att swisha bidrag till Ukrainian Media Fund.

”Fri och oberoende rapportering från detta krig – som angår oss alla – kan faktiskt påverka hur kriget utvecklas”, säger Johan Taubert. ”Varje bidrag kan rädda liv och långsiktigt påverka utvecklingen i en fredlig och demokratisk riktning.”

Läs mer om Ukrainian Media Fund här: https://uamediafund.com
Pluggannonser till stöd för Ukraina: https://tu.se/nytta-och-kunskap/pluggannonser-till-stod-for-ukraina/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Lägesrapport, Johan Taubert1.7.2022 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Igår meddelade svenska UD att man kommer att stötta Ukrainian Media Fund - som Tidningsutgivarna varit med och startat tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation – med drygt 2 miljoner kronor. Det är ett mycket välkommet tillskott till de cirka 770 000 Euro som fonden före UD:s besked hade samlat in. Fonden stöttar ukrainska journalister med arbets- och skyddsutrustning samt bidrar till att de varje månad kan kvittera ut en lön – ett arbete som pågår kontinuerligt. Jag vill passa på att påminna om pluggannonserna som berättar om dagspressbranschens engagemang i fonden – använd gärna dem! I veckan har tre internationella medieorganisationer, inklusive News Media Europe där Tidningsutgivarna ingår, skickat en gemensam skrivelse till respektive ansvarig minister och ansvariga tjänstemän rörande Kommissionens pågående arbete med att ta fram ett förslag kring Media Freedom Act. Vi ser stora risker i att Kommissionens ambitioner med Media

Förtalsturism och public service30.6.2022 15:03:18 CEST | Pressmeddelande

TU har gett in remissyttranden över två viktiga statliga utredningar (bilagt). Det första yttrandet är till justitiedepartementet och gäller ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra att ogrundade rättsprocesser drivs mot tidningar och medieföretag, dessutom inte sällan i länder som har ett svagare skydd för tryck- och yttrandefriheten än i det land där mediepublikationen ges ut (s k ”forum shopping” eller ”förtalsturism). Syftet är då oftast att med höga skadeståndskrav hota och skrämma till tystnad. I kommissionens förslag ställs bl a krav på att det, när en stämning har inslag av sådant rättegångsmissbruk, ska kunna krävas att den som stämmer ställer säkerhet för rättegångskostnader och skadestånd och att en uppenbart ovidkommande talan ska kunna avvisas. Det föreslås också att man ska kunna vägra att erkänna och verkställa domar som meddelats i tredje land i vissa fall. Ett konkret sådant exempel skulle kunna vara en dom som meddelas i Storbritannien mot en ens

Information om Mediestödsutredningen27.6.2022 14:43:00 CEST | Nyheter

Regeringens mediestödsutredare Mats Svegfors har i dag överlämnat sitt förslag till kulturdepartementet. Promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” (Ds 2022:14) finns tillgänglig på regeringens hemsida >> Förslagen i promemorian är tänkta att börja gälla fr o m 1 januari 2024. I korthet innebär promemorians förslag: att det nuvarande presstödet (driftsstödet) avskaffas att det nuvarande distributionsstödet kvarstår oförändrat att det nuvarande innovations- och utvecklingsstödet avskaffas att ett nytt redaktionsstöd införs (”allmänt redaktionsstöd”) att det nuvarande ”vita fläckar”-stöder kvarstår, men inarbetas i redaktionsstödet som ett ”utvidgat redaktionsstöd”, att allt mediestöd regleras i en ny mediestödslag och en mediestödsförordning att det inte föreslås någon ”noll-moms”. ”Mediestöd” blir det samlade begreppet för alla stödformer (allmänt redaktionsstöd, utökat redaktionsstöd och distributionsstöd). TU redovisar närmare innehållet i promemorian i det följande. MEDIES

Extra TU Live om mediestödet27.6.2022 10:14:12 CEST | Nyheter

I dag har regeringens utredare Mats Svegfors överlämnat resultatet av sitt arbete och förslag till ett nytt mediestödssystem som ska gälla från 2024. Fokus i det nya stödet är att det ska finnas nyhetsmedier över hela landet som bas för den lokala och regionala demokratin. Tidningsutgivarna har varit mycket engagerade i den här frågan och skrev, redan innan utredningen tillsattes, på DN Debatt (12/4, 2021) om varför en mediestödsreform är nödvändig och att ett nytt medielandskap fordrar ett modernt mediestöd med både indirekta och direkta stöd till allmänna nyhetsmedier – som nollmoms och redaktionsstöd. Mot den bakgrunden arrangerar TU i dag ett extrainsatt TU Live, digitalt via Teams, på måndag 27 juni 2022 kl. 16.00, där vi diskuterar det presenterade förslaget. Deltagare: Mats Ehnbom (vd och publicistisk chef, Norr Media) Anders Enström (chefredaktör och ansvarig utgivare, Barometern-OT) Thomas Mattsson (senior advisor, Bonnier News + ordförande Utgivarna) Per Hultengård (jurist, T

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum