Fackförbundet ST

Tidöavtalet hotar rättssäkerheten och ökar kostnaderna

Dela

Fackförbundet ST varnar för att den nya regeringens politik fokuserar på kontraproduktiva symbolhandlingar, därtill åtföljda av kraftigt ökade kostnader för själva myndighetsutövningen.

 - Återkommande hantering av tidsbegränsade uppehållstillstånd och omfattande vandelutredningar kommer att kräva stora satsningar på myndigheternas handläggning och kontroll, till stora kostnader. Att avskaffa möjligheten till permanenta uppehållstillstånd försvårar etableringen på arbetsmarknaden och skapar stor press på myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Ett sådant system är både dyrt och ineffektivt,  säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST ställer sig också kritiskt till de reformer som föreslås inom det kriminalpolitiska området, som öppnar för både rättsosäkerhet och godtycklighet. Visitationszoner, kriminalisering av samröre med kriminella gäng och anonyma vittnen är radikala förslag som riskerar att lagföra människor bara för att de befinner sig på fel plats. Det utmanar grundläggande medborgerliga rättigheter och riskerar att driva på en ökad polarisering i samhället.

Dessutom missar man målet genom det ensidiga fokuset på hårdare och längre straff för att komma till bukt med brottsligheten.

 - Avtalet säger att de rättsvårdande myndigheterna ska expandera kraftigt. Samtidigt ska dygnskostnaden för fängelseplatserna minska, vilket innebär att man ger upp rehabiliteringen av de intagna. Det är ett enormt ödesdigert tankefel.  För att få bukt med gängkriminalitetet behövs satsningar på att förhindra återfall av dömda kriminella. Straffet är bara det ena benet i påföljden, säger Britta Lejon.

Sedan tidigare har det också stått klart att de nya regeringspartierna har velat reformera tjänsteansvaret för offentliga tjänstemän, trots att frågan har utretts den gångna mandatperioden. ST menar att ett utvidgat tjänsteansvar riskerar att driva fram en tystnadskultur i förvaltningen och försvåra beslutsfattandet.

 - Tillit till det offentliga och förmåga till ansvarutkrävande är centralt i vårt samhällsbygge, men det skapas bäst genom öppenhet och transparens. Inte genom att straffa tjänstemän, säger Britta Lejon.

Nyckelord

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Sveriges Lärare ansluter till OFR/S,P,O3.2.2023 09:21:39 CET | Pressmeddelande

Det nybildade fackförbundet Sveriges Lärare har valt att för sina statligt anställda medlemmar ansluta sig till förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd/Stat, Polis, Officerare (OFR/S,P,O). Efter sammanslagningen av de tidigare lärarfacken har Sveriges Lärare kommit fram till att det är inom OFR som man har möjlighet att maximera det fackliga inflytandet och företrädarskapet för sina medlemmar.

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda14.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter8.11.2022 16:45:13 CET | Pressmeddelande

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum