Läkemedelsverket

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

Dela

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Emerade adrenalinpenna (autoinjektor) har i några fall reklamerats efter att den inte aktiverats vid användning. Tester har visat att pennorna kan behöva större kraft än förväntat för att aktiveras, dvs att nålen löses ut och innehållet injiceras i låret. Utredning av orsaker till detta pågår. Problemet berör Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion.

Till dig som använder Emerade adrenalinpenna

  • Om Emerade inte aktiveras skall ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot det avsedda injektionsstället på lårets utsida.
  • Patienter rekommenderas att alltid bära med sig mer än en adrenalinpenna. Detta i enlighet med de instruktioner som ges i bipacksedeln.
  • Kontakta din förskrivare om du har frågor kring ditt läkemedel.


Läkemedelsföretaget PharmaSwiss Ceska republika informerar i samråd med Läkemedelsverket om detta.

För att informera om dessa risker har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-10-08. Brevet innehåller även patientinformation.

DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Stort intresse för elektronisk förskrivning24.10.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla. Syftet är att patientens samlade förskrivna läkemedel ska vara tillgänglig för alla aktörer i vårdkedjan. Mot bakgrund av detta föreslår Läkemedelsverket att elektronisk förskrivning ska bli huvudregel. En första bedömning av remissvaren på förslaget visar på ett brett stöd för elektronisk förskrivning som huvudregel, men också på stora utmaningar när det gäller införandet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum