Jernkontoret

Till beslutsfattare och framtida förtroendevalda: En klok industripolitik är en god klimatpolitik

Dela

En klok industripolitik skapar förutsättningar för en snabb omställning. Det menar vi är en god klimatpolitik. I januari 2022 publicerades ett brev till svenska beslutsfattare, signerat av Jernkontorets vd Annika Roos, om vad som krävs för att industripolitiken ska understödja en snabb omställning. Ta del av hela brevet.

Järn- och stålindustrin i Sverige leder omställningen till hållbarhet och tempot som satts av företagen är högt. Men för att den pågående omställningen ska kunna fortsätta krävs en industripolitik som skapar bättre förutsättningar för detta. Utan industrins omställning kan Sverige inte nå de klimatmål som satts upp. Därför är en klok industripolitik också en god klimatpolitik.

I januari 2022 publicerades ett brev till svenska beslutsfattare och framtida förtroendevalda, signerat av Jernkontorets vd Annika Roos, om hur industripolitiken bör utformas för en snabb omställning.

– Vi ser att flera riksdagspartier redan gör den viktiga kopplingen mellan industrins omställning och möjligheten att faktiskt uppnå ställda klimatmål. Nästa steg är att riva de politiska hindren, till exempel i form av ineffektiva tillståndsprocesser, och att skapa förutsättningar för omställning, som tillgång till kompetens och fossilfri el. Om omställningen ska kunna fortsätta så att Sverige, och världen, når klimatmålen behöver politiken agera i dessa frågor, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Till dig som är beslutsfattare,

Två sätt att skapa bra klimatpolitik.

Den omställning som sker inom järn- och stålföretagen är en förutsättning för att vi i Sverige ska uppnå våra klimatmål och för att begränsa den globala temperaturhöjningen enligt Parisavtalet.

Mer stålproduktion i Sverige innebär inte bara stora exportintäkter för vårt land och lägre koldioxidutsläpp globalt. Sverige bär dessutom ledartröjan för klimatomställningen och teknikutvecklingen inspirerar andra delar av världen.

I Sverige har vi bra förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri. Vi har tillgång till råvaror av hög kvalitet, fossilfri el till en rimlig kostnad och sedan länge stort fokus på teknisk utveckling.

Men det är förutsättningar som vi inte får slarva bort, eller ta för givna.

Så du som är beslutsfattare: låt inte industripolitiken begränsa, eller rent av stoppa, den tekniska utvecklingen och klimatomställningen.

Det finns två saker som du kan göra för att bidra till en bra klimatpolitik:

  1. Se till att industripolitiken river hindren för omställningen, såsom ineffektiva tillståndsprocesser och begränsningar för en fri och rättvis handel.
  2. Skapa förutsättningar för omställningen genom att säkra tillgången till både kompetens och fossilfri el till industrin.

På så sätt kan vi inom järn- och stålindustrin fortsätta omställningen. Vi är nämligen övertygade om att en ny, framåtblickande och klok industripolitik är synonymt med en god klimatpolitik. Vi ser fram emot en konstruktiv valrörelse med klimatet högt på agendan.

Hälsningar,

Järn- och stålindustrin i Sverige genom Annika Roos, ny vd på Jernkontoret

PS. Behöver du konkreta tips på reformer? Ta del av jernkontoret.se/vi-tycker.

-:-:-:-

Några konkreta aktiviteter som presenterats under de senaste åren, och som bidrar till att ställa om järn- och stålindustrin och bidra till att uppnå klimatmålen, finns i länkarna nedan:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Annika Roos, vd Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander.
Annika Roos, vd Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Jernkontoret lanserar Ståldialog – om människorna och idéerna som gör omställningen möjlig27.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu släpper Jernkontoret Ståldialog – ett antal samtal och filmer, samlade på www.ståldialog.se, där Jernkontoret lyfter fram människor och idéer som gör omställningen möjlig. I filmerna möter Jernkontorets vd Annika Roos beslutsfattare inom näringslivet och det offentliga Sverige, och diskuterar organisationernas drivkrafter, politiska beslut som krävs och vad omställningen gör för orter, medarbetare och svensk konkurrenskraft.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum