Umeå kommun

Tillfälliga statsbidrag leder till positivt resultat i för- och grundskola

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat efter årets fyra första månader. Ökade statsbidrag för att ersätta sjuklönekostnaderna under pandemin är största orsaken till positivt resultat. Likaså ökar antalet barn i förskola och fritidshem men inte i den takt som budgeterats enligt befolkningsprognos.

Prognosen vid årets slut är en positiv avvikelse på 37 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till stor del av att budgeterat antal barn och elever, enligt befolkningsprognosen, är större än den verkliga ökningen av antal barn och elever i verksamheterna. Utifrån Migrationsverkets prognos bedöms ungefär 300–350 flyktingbarn komma till Umeå under 2022. Eventuella ökade kostnader för detta ingår dock inte i prognosen. Tillfälliga statsbidragen i form av skolmiljarden och ersättning för sjuklöner antas bli förbrukade under året.

Investeringsmedel som bedöms att inte kunna användas under året uppgår till cirka 15 miljoner kronor och beror på att byggnationer inte kunnat påbörjas enligt den ursprungliga tidsplanen.

– Det ekonomiska resultatet är till stor del effekter av coronapandemin. Stort fokus ligger nu på att minska arbetsbelastning och behov av återhämtning i verksamheterna, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Nämndssammanträdet pågår till klockan 14.30.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum