Stockholms stad

Tillförordnad VD för Kulturhuset Stadsteatern utsedd

Dela

Idag har styrelsen för Stockholms Stadsteater AB utsett Sture Carlsson till ny tillförordnad VD för Kulturhuset Stadsteatern. Sture Carlsson kommer att tjänstgöra fram till dess att en ny ordinarie VD kan utses. Lena Joelsson, HR-chef på Stadsteatern, har utsetts till vice VD också med inriktning fram till dess en ny permanent VD utses.

Sture Carlsson är idag seniorrådgivare och har tidigare bland annat varit konserthuschef för Göteborgs konserthus samt förbundsdirektör för Svensk Scenkonst. Sture har även varit tf VD för Göteborgs stadsteater.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ordinarie VD leds av Stockholms Stadshus AB och beräknas kunna slutföras under våren 2018.

De utredningar kring arbetsmiljö, ledning och styrning av verksamheten som tidigare inleddes fortsätter.

– Vi önskar Sture välkommen till Stockholms stads koncern och ser fram emot att han ska arbeta med att leda Kulturhuset stadsteatern under den tid processen med att hitta en permanent VD pågår. Sture har stor erfarenhet och kommer kunna börja sitt arbete direkt. Det säger Ingela Lindh, stadsdirektör Stockholms stad.

– Kulturhuset stadsteatern är en central kulturinstitution, inte bara för stockholmarna utan för hela landet. Det känns hedrande att ha fått frågan att leda denna institution fram till att en ny, permanent VD har rekryterats, säger Sture Carlsson i en kommentar.

Kontakter

Presskontakt: Ömer Oguz
Telefon: 076-122 92 34
E-post: omer.oguz@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum