E.ON Sverige AB

Tillsammans med E.ON når Futurum sina miljömål rekordsnabbt - 12 år före utsatt tid

Dela

Genom att välja förnybar fjärrvärme från E.ON uppnår det kommunala bolaget Futurum Fastigheter i Örebro AB sina miljömål för uppvärmning redan i år. Det är långt före tidsplanen, där målet var satt att nås först 2030.

Lennart Karlsson, tf affärschef E.ON Örebro, Mona Karlström, kundansvarig E.ON Örebro, Göran Lunander, VD Futurum
Lennart Karlsson, tf affärschef E.ON Örebro, Mona Karlström, kundansvarig E.ON Örebro, Göran Lunander, VD Futurum

– Det känns fantastiskt att E.ON kan hjälpa Futurum att nå sina mål om förnybar uppvärmning 12 år tidigare än planerat, säger Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON. Det visar att vi genom samarbete driver utvecklingen mot en hållbar framtid betydligt snabbare än vad var och en klarar av att göra på egen hand. E.ONs eget mål är att all energi vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025, och den omställningen gör vi tillsammans med våra kunder.

Futurum är ett helägt kommunalt bolag som förvaltar Örebro kommuns alla förskolor och skolor. Fastighetsbeståndet omfattar 446 fastigheter på totalt cirka 360 000 kvadratmeter och ytterligare 30 000 kvadratmeter är under byggnation. För att nå sitt miljömål – att vara CO2-neutrala till år 2030 – valde Futurum för en tid sedan att övergå till att enbart köpa el från vindkraft. Därefter gick man vidare och tittade på uppvärmningen.

Förutom förnybar el och fjärrvärme, arbetar Futurum hårt med att energieffektivisera och energioptimera sitt fastighetsbestånd.

– Bland annat ser vi över belysning och ventilation i våra befintliga fastigheter, och vid nyproduktion sätter vi upp solceller där förhållandena är bra – allt för att minska vårt avtryck på miljön så mycket som möjligt. Trots att vi bygger mycket nytt strävar vi efter att minska vår totala energianvändning och för att klara det krävs åtgärder på flera plan samtidigt, säger Göran Lunander, VD Futurum.

Utöver Futurum har E.ON även tecknat avtal med Örebro kommun om förnybar fjärrvärme. Avtalet gäller de fastigheter som kommunen själv förvaltar, det vill säga fastigheter som inte ägs av något av kommunens bolag, totalt cirka 3,5 GWh värme. Liksom för Futurum betyder det att kommunen når sitt mål om förnybar uppvärmning redan i år.

Kontakter

Bilder

Lennart Karlsson, tf affärschef E.ON Örebro, Mona Karlström, kundansvarig E.ON Örebro, Göran Lunander, VD Futurum
Lennart Karlsson, tf affärschef E.ON Örebro, Mona Karlström, kundansvarig E.ON Örebro, Göran Lunander, VD Futurum
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum