Umeå kommun

Tillskott av lägenheter i centrala Hörnefors

Dela

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga 28 lägenheter vid korsningen Bruksgatan/Köpmangatan, mittemot vårdcentralen i Hörnefors. Marken ägs av Umeå kommun men ett markanvisningsavtal finns upprättat med OF Bygg. Förutom bostäder finns möjlighet att skapa ytor för butik, kontor, restaurang eller annan verksamhet.

Plankarta för Hörneå 30:2 m.fl.
Plankarta för Hörneå 30:2 m.fl.

– Den nya detaljplanen gör det möjligt med ett tillskott av lägenheter i ett centralt läge i Hörnefors. Det kommer att stärka centrum och skapa möjligheter att ytterligare utveckla utbud och service. Det är positivt då Hörnefors är en av många viktiga delar i Umeå kommuns tillväxtscenario och målet om 200 000 invånare år 2050, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Ett flerbostadshus placeras längs Bruksgatan och ett längs Köpmansgatan. Den byggnad som sträcker sig mot korsningen kan även innehålla centrumverksamhet. Med begreppet centrumverksamhet menas till exempel butik, restaurang, kontor, gym, hantverk, föreningslokal med mera.

Då planområdet angränsas av friliggande småhus är det viktigt att de nya husens gestaltning anpassas. Fasaden ska vara av trä, puts eller tegel. För att skapa ett intressant och stadsmässigt intryck ska genomgående entréer placeras mot Bruksgatan.

Höjdmässigt medger planförslaget högre byggnader mot huvudgatan, Bruksgatan, än mot den mindre gatan, Köpmangatan. Byggnadshöjden för bostäder regleras till 14 meter respektive 11 meter. Det motsvarar fyra respektive tre våningar. Högsta byggnadshöjd för byggnader för centrumverksamhet är 5 meter och motsvarar en våning.

Den planerade bebyggelsen medför uppskattningsvis ett behov av drygt 30 parkeringsplatser för bostäder och cirka 9 parkeringsplatser för centrumverksamheten.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Plankarta för Hörneå 30:2 m.fl.
Plankarta för Hörneå 30:2 m.fl.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum