Inspektionen för vård och omsorg

Tillsynschefläkare, ny roll på IVO?

Dela
För att stärka arbetet med IVO:s medicinska bedömningar utreder IVO möjligheten att inrätta en ny roll som tillsynschefläkare på myndigheten. Hans Rutberg genomför det förberedande arbetet inför ett eventuellt inrättande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. För att nå en ökad måluppfyllelse bedriver myndigheten ett intensivt utvecklingsarbete. Digitalisering och datadriven analys är, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap, centrala utvecklingsområden för att nå ett ökat genomslag i arbetet för en god och säker vård och omsorg. Utvecklingen behöver även omfatta IVO:s medicinska bedömningar. Därför vill IVO utreda denna nya tjänst som tillsynschefläkare.

Hans Rutberg har fått i uppdrag att genomföra förberedelser för att kunna inrätta en ny roll som tillsynschefläkare. Uppdraget omfattar bland annat att ta fram en beskrivning och analys av IVO:s behov av medicinska bedömningar ur ett helhetsperspektiv. Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet och chefläkare, är ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård. Han är specialist i anestesi och intensivvård.

Hans Rutberg har en gedigen erfarenhet och kunskap inom patientsäkerhetsfrågor. Hans kommer kunna bidra till ett stärkt helhetsperspektiv i de medicinska bedömningar som vi behöver göra i vår tillsyn. Det känns mycket bra att kunna knyta honom till detta viktiga uppdrag, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Kontakter

Om

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

010-788 5010http://www.ivo.se/

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

Pressinbjudan: IVO presenterar rapport från nationell sjukhustillsyn18.1.2023 13:08:42 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en nationell tillsyn av 27 sjukhus i Sverige. IVO presenterar nu en delrapport med en redovisning av tillsynens iakttagelser och myndighetens slutsatser för läget inom svensk sjukvård. Medverkar på pressträffen gör IVO:s generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschef Peder Carlsson. Möjlighet till enskilda intervjuer finns i samband med pressträffen. Tid: 13.00, torsdagen den 19 januari. Plats: IVO:s lokaler Solnavägen 4, plan 7, Torsplan, Stockholm. Föranmälan: För att medverka på pressträffen krävs föranmälan senast 12.00 den 19 januari. Uppge namn och redaktion i ett mail till press@ivo.se. Kontakt: IVO:s presstjänst 010 - 788 50 10 press@ivo.se

IVO: Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor11.1.2023 09:00:15 CET | Pressmeddelande

IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister. Tillsynen visar att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. – Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas. Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör. IVO ser en direkt koppling mellan barn och ungas mö

IVO: Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården24.3.2022 11:00:03 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum