Inspektionen för vård och omsorg

Tillsynschefläkare, ny roll på IVO?

Dela

För att stärka arbetet med IVO:s medicinska bedömningar utreder IVO möjligheten att inrätta en ny roll som tillsynschefläkare på myndigheten. Hans Rutberg genomför det förberedande arbetet inför ett eventuellt inrättande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. För att nå en ökad måluppfyllelse bedriver myndigheten ett intensivt utvecklingsarbete. Digitalisering och datadriven analys är, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap, centrala utvecklingsområden för att nå ett ökat genomslag i arbetet för en god och säker vård och omsorg. Utvecklingen behöver även omfatta IVO:s medicinska bedömningar. Därför vill IVO utreda denna nya tjänst som tillsynschefläkare.

Hans Rutberg har fått i uppdrag att genomföra förberedelser för att kunna inrätta en ny roll som tillsynschefläkare. Uppdraget omfattar bland annat att ta fram en beskrivning och analys av IVO:s behov av medicinska bedömningar ur ett helhetsperspektiv. Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet och chefläkare, är ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård. Han är specialist i anestesi och intensivvård.

Hans Rutberg har en gedigen erfarenhet och kunskap inom patientsäkerhetsfrågor. Hans kommer kunna bidra till ett stärkt helhetsperspektiv i de medicinska bedömningar som vi behöver göra i vår tillsyn. Det känns mycket bra att kunna knyta honom till detta viktiga uppdrag, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Kontakter

Om

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

010-788 5010http://www.ivo.se/

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

IVO: Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården24.3.2022 11:00:03 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum