Uppsala kommun

Tio markanvisningsavtal förlängs i Ulleråker

Dela

Den 2 december förlängde kommunens mark- och exploateringsutskott de sista fyra av sammanlagt tio befintliga markanvisningsavtal i Ulleråker. Det betyder att samtliga byggherrar som tävlade sig in 2017 fortsatt är med i projektet. Nu finns både detaljplaner och avtal på plats inför byggstarten, som inleds med markarbeten 2023.

Kommunens mark- och exploateringsutskott har under hösten förlängt totalt tio markanvisningsavtal i Ulleråker. Byggherrarna tävlade sig in 2017, men utredningar av grundvattenskydd har förskjutit tidplanen.

- Många undrar vad som händer i Ulleråker, men även om mycket inte syns än så är vi i full gång med förberedelserna för bygget. Nu har vi både två detaljplaner på plats och tio byggherrar med i projektet. Vi ser fram emot att tillsammans med dem arbeta vidare mot en byggstart om några år, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

I markanvisningstävlingarna ställdes höga krav på hållbarhet och dagvattenhantering, krav som är än mer aktuella idag. Bebyggelsen blir urban och tät, vilket går hand i hand med att utbyggnaden ska vara ekonomiskt försvarbar. Till exempel är det en förutsättning för en ny kapacitetsstark kollektivtrafik genom området och en tätare befolkning ger även ett bättre underlag för en bra lokal service.

Innan byggstart kommer markanvisningsavtalen att behöva förlängas ännu en gång och hösten 2021 ska förslagen ha bearbetats så långt att kommunen och byggaktörerna är överens även på detaljnivå. Enligt den aktuella tidplanen för utbyggnaden av Ulleråker inleds projektet med markarbeten och infrastruktur 2022 och första inflytt bör kunna ske 2025.

Byggaktörer med avtal som förlängts i Ulleråker (per detaljplan):

Kvarteret Sagan med flera

 • Rikshem Folkhem Trä
 • Småa (ALM Equity)
 • ByggVesta
 • Hökerum Bygg AB

Kvarteret Vinghästen med flera

 • Sveafastigheter bostad
 • Hökerum Bygg AB
 • Riksbyggen
 • Midroc
 • PEAB
 • Kärnhem
 • HSB

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum