Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Tio miljoner till stärkt demokratisamarbete i svenska kommuner

Dela

11 svenska kommuner och regioner får dela på 10 641 000 kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Programmet möjliggör för svenska kommuner och regioner att, tillsammans med en internationell samarbetspart, stödja den lokala demokratiutvecklingen i respektive kommun. Det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

— Demokratifrågorna har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Ett ökat demokratiunderskott i flera länder är alarmerande och påverkar påtagligt människors vardag. Genom att engagera sig i kommunala partnerskap medverkar svenska kommuner och regioner till att driva den demokratiska utvecklingen åt rätt håll, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida.

Glädjande för denna ansökningsomgång är att flera nya svenska kommuner har ansökt om att delta i programmet. De svenska kommuner/regioner som nu har beviljats bidrag är: Ekerö, Karlstad, Kristinehamn, Lycksele, Mariestad, Piteå, Region Östergötland, Ronneby, Umeå, Älmhult och Öckerö.

— Vi har en hel del att lära av andra inom områden som klimat, medborgardialog säkerhet och integration. Samtidigt som ett kommunalt partnerskap stärker det lokala demokratiarbetet ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte. Därför är vi glada att fler svenska kommuner och regioner tar chansen att vara en del av detta, säger Johan Lilja generalsekreterare på ICLD.

Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Region Östergötland genom sitt partnerskap med Uasin Gishu County i Kenya lära hur sjukvård bedrivs under bristfälliga förhållanden och tillsammans arbeta med organisatorisk kapacitet med fokus på cancersjukvård. Eller Piteå och An Giang, Vietnam som tillsammans arbetar med att hitta sätt att involvera ungdomar i arbetet mot klimatförändringar och utarbeta digitala plattformar för medborgardialog. Ett annat exempel är Karlstad kommun som samverkar med Makueni County i Kenya, som har ett särskilt departement för jämställdhetsfrågor. Tillsammans vill parterna lära av varandra för att hitta vägar för att bryta invanda mönster vid val av studier och arbete.

Läs mer om de specifika partnerskapen på icld.se.

Kontakt: 
Felicia Wede, handläggare kommunala partnerskap
072-450 0150
partnership@icld.se 

Maria Jansson, kommunikationsstrateg
072-997 2054
maria.jansson@icld.se 

Om kommunala partnerskap
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, delaktighet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Över 40 svenska kommuner och regioner deltar i dag i ett kommunalt partnerskap. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. ICLD fördelar medel till kommunala partnerskap två gånger per år. Kommunala partnerskap är helt finansierat med statliga medel.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Söderväg 1D
62158 Visby

0498-299100https://www.icld.se/

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om vårt arbete på icld.se

Följ Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.