Skolverket

Tio procent av skolorna har tagit emot hälften av de nyanlända eleverna

Dela

Närmare hälften av de nyanlända eleverna går i skolan i 29 av landets 290 kommuner. En analys av elevstatistik för grundskolan visar också att ökningen av antalet nyanlända elever främst skett i kommunala skolor. Det är framför allt i mindre kommuner som andelen nyanlända i skolorna ökat.

- Att ta emot många nyanlända kan vara en utmaning. Behoven är stora men samtidigt ser vi att skolor har ett starkt engagemang och en vilja att lyckas ge nyanlända elever en bra skolgång. Vi tar fram olika stödinsatser som alla skolor ska kunna använda för att utveckla mottagandet och undervisningen av nyanlända elever, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Ökning med 25 procent

Statistiken är insamlad i oktober förra året och visar att antalet nyanlända elever i grundskolan ökade från 50 000 höstterminen 2014 till 62 400 höstterminen 2015. Många av eleverna kommer i högstadieåldern.

- Det innebär att dessa elever har få år på sig att klara grundskolan. Det ställer stora krav på skolorna att snabbt kartlägga elevernas kunskaper för att de ska få undervisning på rätt nivå. Det innebär också ett stort behov av lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare på modersmål, säger Anna Österlund.

Ökning främst i kommunala skolor

Sedan 2012/2013 har andelen nyanlända i kommunala skolor ökat från 4,5 procent till drygt 7 procent detta läsår. I fristående skolor är andelen nyanlända elever 2,5 procent och ligger på samma nivå som 2012/2013.

Stora skillnader mellan kommuner

Skolverkets analys av elevstatistiken visar att tio procent av kommunerna har tagit emot 46 procent av de nyanlända eleverna. Storstadslänen har tagit emot flest nyanlända. Men i relation till det totala antalet elever i ett län så har Kronoberg och Gävleborg störst andel nyanlända elever. Den största ökningen har skett i mindre kommuner, däribland många glesbygdskommuner. I dessa kommuner ökade andelen nyanlända elever från fem procent läsåret 2012/2013 till drygt tio procent det här läsåret.

- En del kommuner har tagit emot proportionerligt väldigt många nyanlända elever. Till dessa kommuner erbjuder vi nu ett speciellt riktat stöd. Det handlar om att ge dem experthjälp för att analysera sina behov och sätta in rätt åtgärder, säger Anna Österlund.

Mer om statistiken

Elevstatistiken för grundskolan samlas in 15 oktober varje år. Det innebär att statistiken inte belyser den flyktinginvandring som skett sedan dess. Analysen bygger på statistik om elever som invandrat de senaste fyra åren och är folkbokförda i Sverige. Den bygger också på statistik om elever med okänd bakgrund som ännu inte är folkbokförda och inte har fått ett personnummer.

För frågor kontakta

För frågor om nyanlända kontakta Anna Österlund, enhetschef 08-527 332 82

För frågor om statistiken kontakta Karin Nykvist, undervisningsråd 08-527 334 02 eller Christina Sandström, enhetschef 08-527 333 38

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum