Almega

Tjänstesektorns produktivitet står stark

Dela

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.

- Det behövs reformer för bättre matchning och ökad utbildningsnivå, dagens situation är ohållbar och kommer förvärras av ett minskat arbetskraftsdeltagande framöver. För att lösa problemen behövs ökad arbetskraftsinvandring, effektivare arbetsförmedling och bättre villkor för kompetensutveckling i företagen, säger Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom på Almega. 

Det senaste decenniet har Sveriges totala produktivitet utvecklats långsamt, ca en procent under det historiska snittet. Om den lägre takten är det nya normala kommer Sverige gå miste om BNP-tillväxt motsvarande 1 260 miljarder kronor fram till år 2025.

- Om produktiviteten i ekonomin ska höjas krävs ökade investeringar i IT och mer satsningar på automatisering och robotisering. Idag minskar IT-investeringarna i andel av BNP, denna trend behöver brytas, säger Fredrik Voltaire.

Det finns en risk att den låga produktivitetsutvecklingen efter finanskrisen är av strukturell karaktär, och har kommit för att stanna. Det är en allvarlig utmaning för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

- Den nya regeringen bör agera snabbt för att ta itu med frågan om hur Sveriges produktivitet kan höjas. Det är förmodligen den viktigaste långsiktiga frågan en regering kan jobba med - utan produktivitet ingen välfärd, avslutar Fredrik Voltaire.

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Länkar

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Inbjudan till LO om samarbeten för seriösare städbransch26.11.2018 14:20Pressmeddelande

I Dagens Industri 23/11 uttalar sig LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om städbranschen och säger att det finns behov av fler åtgärder mot oseriösa företag och svartjobb. Almega Städföretagen jobbar med facket i dessa frågor genom flera samarbeten. För att LO inte ska missa vilka samarbeten de själva ingår i vill vi bjuda in Karl-Petter Thorwaldsson till en överläggning med en av våra samarbetsgrupper.

Fortsatt alltför få i aktiva insatser visar Arbetsförmedlingens nya prognos26.11.2018 13:31Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos för 2018 och 2019, som presenterades under måndagen, visar att övergångsregeringens budgetförslag på arbetsmarknadsområdet kommer att slå hårt mot de privata arbetsförmedlingstjänsterna. En ny regering måste dra i handbromsen för extratjänsterna och prioritera de aktiva insatserna hos privata leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Det menar Almega i en kommentar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum