Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet

Dela

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

Översikt över alla de gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar som namnsatts på Tomtebo strand.
Översikt över alla de gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar som namnsatts på Tomtebo strand.

– Det är väldigt mycket som ska namnsättas i ett sådant här stort område. Sedan kommer även namn på förskolor och skolor med mera. Det är också därför namnsättningen påbörjades tidigare än vanligt, innan detaljplanen är antagen, då får platser och byggnader rätt namn direkt, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Gång- och cykelvägarna namnsätts

Vid planeringen av Tomtebo strand är tydliga, gena stråk för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik grunden i strukturen. Vissa av gång- och cykelstråken är helt bilfria och kommer heller inte bli adresser till bostäder, men de kommer ändå att namnsättas.

– Vi brukar inte namnsätta gång- och cykelvägar. När vi nu gör det på Tomtebo strand så markerar vi deras betydelse, både för hållbart vardagsliv och för orienterbarheten i området, säger Mikael Berglund (S).

Gatunamn

Avvägen, Irrvägen, Lönnstigen, Omvägen, Tillbakavägen, Uppstigen, Villovägen, Återvändsgränden, Gäddnatekroken, Häxörtsgränd, Kaveldunsgatan, Missnegatan, Normyragatan, Skvattramsgatan, Strättagränd, Sävgatan, Tuvullsgatan, Vassgatan

Gång-och cykelvägnamn

Vilsegången, Gäddnategången, Kaveldunsgången, Kolbäcksstråket, Normyragången, Sjögången, Vassgången

Bronamn

Bäckbron, Normyrabron, Tillbakabron, Vättarnas bro

Torg och parker, skog

Kolbäckstorget, Sjötorget, Skvattramstorget, Kaninhålet, Kolbäcksskogen, Sjöparken, Skuggplatsen, Solplatsen, Villervallaparken, Vättarnas park

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Översikt över alla de gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar som namnsatts på Tomtebo strand.
Översikt över alla de gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar som namnsatts på Tomtebo strand.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum