Umeå kommun

Tomtebovägen får bullerskyddsåtgärder

Dela

Flera klagomål på trafikbuller har inkommit till Miljö-och hälsoskyddsnämnden från boende utefter Tomtebovägen. Flera bostäder har ljudnivåer över riktvärdet. Bullret kan därför anses vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Tomtebo är en stadsdel som i huvudsak uppfördes under 90-talet, och som expanderat kraftigt de senaste åren. Tomtebovägen är för närvarande enda in- och utfarten till Umeå stad från området vilket tidvis ger en mycket hög trafikbelastning. Även trafik från expansiva områden som Tavleliden, Innertavle och Täfteå passerar Tomtebovägen och bidrar till ökad belastning. Det planeras för närvarande en förlängning av Malmvägen till Tomtebovägen, som skulle kunna avlasta trafiksituationen på Tomtebovägen.

Hastighetsänkning inplanerad

Tekniska nämnden, som är ansvarig väghållare, har efter föreläggande redovisat ett förslag på bullerskyddsåtgärder som de åtagit sig att utföra, som innehåller byte av fönster och friskluftsventiler samt en sänkning från 60 till 40 km/tim på aktuell sträcka på Tomtebovägen.

Efter hastighetssänkningen uppges att endast enstaka bostäder utefter Tomtebovägen kommer att få ljudnivåer utomhus som överskrider riktvärdet mot fasad. Riktvärdet inomhus kommer att klaras i samtliga bostäder efter angivna ventil- och fönsteråtgärder. Den förväntade trafikminskningen efter färdigställande av Malmvägen är inte inräknad, men väntas ge ytterligare någon dBA minskning.

Inga bullerplank vid bostäder

Miljö-och hälsoskyddsnämnden bedömer att kostnad för angivna bullerbegränsade åtgärder om friskluftsventiler och fönsterbyten på cirka 400 000 – 600 000 kronor samt planerad hastighetssänkning, inte bedöms som oskälig i förhållande till nyttan enligt 7 § 2 kap miljöbalken. Förslaget omfattar inte några bullerplank vid bostäder.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Umeå kommun, Tekniska nämnden om följande bullerskyddsåtgärder för Tomtebovägen mellan Sjöfruvägen och Betongvägen enligt följande:

  1. Att utföra angivna ventil- och fönsteråtgärder i 20 bostäder senast 31december 2021 enligt förslag till åtgärder 2020-11-26 med tillhörandeberäkning, där inomhusmiljö beräknas överstiga 30 dBA ekvivalent ljudnivå efter hastighetssänkning på Tomtebovägen.

  2. Utföra angiven hastighetssänkning på Tomtebovägen från 60 km/tim till 40km/tim senast 31 december 2021.

Mer information:

Andreas Sjögren, S
Ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum