Svenskt Trä

Trä i möbler och interiör skapar lugn och trivsel enligt göteborgarna

Dela

I Göteborgsområdet anser över åtta av tio att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och över åtta av tio att det ger ett lugnande intryck. Det visar en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä.

Fotograf Johan Ardefors
Fotograf Johan Ardefors

- Trä gör miljön mer naturligt. Människan har levt länge i naturen och är inställd på att både tycka om den och tolka den, säger Anders Q. Nyrud, professor vid Norges miljö- och biotekniska universitet.

Trivsel och lugn tenderar att öka i inomhusmiljöer med synligt trä. Totalt sett över hela landet visar undersökningen att nio av tio håller med om att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla. Åtta av tio, upplever att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck.

I Göteborg anser 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 79 procent att det ger ett lugnande intryck. Även forskningen bekräftar detta. Studier visar att vi upplever ett större välbefinnande och mindre smärta när vi vistas i naturen. Vi blir mindre stressade vilket bland annat sänker vårt blodtryck. Det finns nu studier som tyder på att detsamma kan gälla för trä i interiöra miljöer.

- Att vi anser oss lugnare och tryggare i miljöer med synligt trä är inte bara en känsla. Trä har en bevisat positiv inverkan på inomhusklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett välgörande sätt. Vi vill gärna se finansiering för att utöka forskningen kring området trä, hälsa och välbefinnande. Det är forskning för framtiden, säger Björn Nordin som är chef för interiör och design på Svenskt Trä.

Läs mer om trä, hälsa och välbefinnande på Svenskt Träs hemsida här.

Om undersökningen

1133 personer har under perioden 12 – 14 februari 2020 svarat på frågor som Kantar Sifo ställt på uppdrag av Svenskt Trä. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Andelarna som nämns är en sammanslagning av de positiva respektive negativa andelarna.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf Johan Ardefors
Fotograf Johan Ardefors
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering13.4.2021 10:07:00 CEST | Pressmeddelande

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Limträ – En självklarhet i den cirkulära ekonomin8.4.2021 15:07:41 CEST | Pressmeddelande

DEBATT I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen.

Med trä kan vi bygga och må bättre22.12.2020 09:37:50 CET | Pressmeddelande

Hållbart byggande är idag lika med miljöanpassat och klimatsmart. Och det stämmer så klart, men det är en lite snäv definition. För visst borde begreppet även spegla hur byggandet påverkar individens välbefinnande – hur vi mår helt enkelt? Här kan Sveriges kommuner göra en värdefull insats. Byggde kommunerna mer i limträ skulle de bidra till både minskad klimatpåverkan och ökat välmående. Det skulle vara äkta hållbarhet och göra skillnad som både syns och märks.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum