Järfälla Kommun

Träarkitektur och hållbarhet vinnare i Järfällas småhustävling

Dela

Ljusa och luftiga planlösningar med tillhörande grönytor, nära till Jakobsbergs centrum och spårbunden kollektivtrafik för cirka 35 småhus. Det blev resultatet när Järfälla kommun under våren genomförde en markanvisningstävling för området kring Vattmyravallen i Jakobsberg riktad till små och stora byggherrar. Järfälla växer – i alla kommundelar.

Bild från det vinnande bidraget "What you see is what you get". Foto: Byggnadsfirman Erik Wallin
Bild från det vinnande bidraget "What you see is what you get". Foto: Byggnadsfirman Erik Wallin

En bedömningsgrupp, bestående av bland annat kommunens stadsarkitekt, planarkitekt och exploateringsingenjörer, har utsett följande två bidrag som vinnare i tävlingen:

What you see is what you get: 
Med gavelställda hus samt ett stärkt och intimare gaturum. På trädgårdssidan lämnas gemensamma grönytor för de boende. Kedjehusen gestaltas i en ren och karakteristisk träarkitektur. Husens mellanrum ger en bra kontakt mellan entré- och trädgårdssida och tar samtidigt hand om bilplatsen. Planlösningen ger genom sin slits ett ljust sammanhang mellan våningarna samtidigt som det kan avläsas i fasadens gestaltning. (Byggnadsfirman Erik Wallin)

Alléparken: Genom sina grupperingar av kedje- och radhusvarianter i en krans med sina flacka sedumtak skapar det en fin övergång mot det stora parkrummet i väster. Stora fönsterytor ger genom luftiga planlösningar utblickar mot parkrummet. Massivträkonceptet tillsammans med energisystemet är mycket intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Uteplatsen på övre plan är generös och kan även nås via en trappa från trädgården. (Möller och Partners i samarbete med Propio Fastigheter och Wåhlin Arktiekter)

– Jag gratulerar vinnarna i markanvisningstävlingen vid Vattmyravallen. Det innebär att Jakobsberg får ett tillskott av rad- och kedjehus i varierad bebyggelse med en spännande arkitektur, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Mer information

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Bild från det vinnande bidraget "What you see is what you get". Foto: Byggnadsfirman Erik Wallin
Bild från det vinnande bidraget "What you see is what you get". Foto: Byggnadsfirman Erik Wallin
Ladda ned bild
What you see is what you get
What you see is what you get
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum