Sveriges Arkitekter

Träarkitektur tar nya vägar på årets biennal

Dela

Svensk arkitektur är väl representerat på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect i parken Serra dei Giardini ger plats för arkitekter som jobbar utforskande med material och produktion utifrån temat trä och klimat. I huvudutställningen står redan klart att professor Elizabeth Hatz och Skälsö arkitekter samt Arkdes/Petra Gipp deltar.

– På Biennalen ställer vi ut sju nya praktiker som processinriktat har arbetat utifrån temat trä och klimat. Just nu finns ett stort internationellt intresse för den svenska arkitekturscenen och Sveriges Arkitekter ser det som sin uppgift att introducera nästa generation svenska arkitektkontor för denna publik. Venedigbiennalen är det enskilt viktigaste forumet för den internationella arkitekturen och arkitekturdiskussionen. Vi är därför extra glada över möjligheten att eventet sker just där, säger Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA och ordförande för Sveriges Arkitekter.

Serra dei Giardini har de senaste åren blivit en mötesplats under arkitekturbiennalen för svenska arrangemang. Så även i år, genom ett så kallat collatoral event, ett samarrangemang med biennalen. Sveriges Arkitekter, Svenska institutet, Svenskt Trä och Folkhem står bakom Greenhouse Garden – Reflect Project Connect som innehåller en utställning i växthuset och en paviljong som inrymmer en serie seminarier, workshops och samtal.

Dagens snabba utveckling inom träindustrin ger oanade möjligheter för arkitekterna. Hur det kan ske utforskar curator Ulrika Karlsson – som 2004 deltog i Venedigbiennalens centrala paviljong – i utställningen Plots, Prints and Projections. De inbjudna arkitektkontoren har arbetat med installationer i trä i ett nära samarbete med tillverkningsindustrin. Ett av kontoren behandlar aspekter av utställningens mikroklimat. I utställningen undersöks olika delar av träprocessen och träets inneboende egenskaper. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen. 

Som del i utställningen byggs en träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise of Shadows Arkitektur. Den är en fullskaledemonstration som byggs med hjälp av träteknologi. Paviljongen blir navet för samtal, seminarier och workshops, som kretsar kring hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och arkitektens arbetssätt. De visar också träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030.

Sverige har höga ambitioner i fråga om miljömålen. Här får trä, det enda byggmaterialet som aldrig tar slut, en nyckelroll. Sveriges arkitekter har ett gynnsamt läge genom den starka kopplingen till värdekedjan – råvara, industri och forskning finns i omedelbar närhet. Arkitektkåren blir därför lätt en stark kraft i innovationsprocessen.

– Träbyggnadsindustrin har en stark närvaro i Sverige. Tillsammans med en industri som expanderar kraftigt och söker och utvecklar innovationer har arkitekturen en nyckelroll för ökad funktion, kvalitet och form, anser Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Genom utvecklingen av digitala verktyg i det industriella träbyggandet kommer arkitekten närmare produtionsprocessen och blir i hög grad delaktig i material- och resursoptimering.

Välkommen till pressvisningen den 24 maj kl 17:30! Adress: Serra dei Giardini, Viale Guiseppe Garibaldi, 1254. Kontaktperson: Elisabet Näslund, presschef på Sveriges Arkitekter, tel 076-1367733, mejl elisabet.naslund@arkitekt.se.

Greenhouse Garden – Reflect Project Connect är ett samarbete mellan Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä samt Folkhem och presenteras av Microclima, som driver Serra di Giardini. Curator för utställningen Plots, Prints and Projections är Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum och servo stockholm samt professor på KTH Arkitekturskolan och på Konstfack, Stockholm. Inbjudna arkitektkontor: Norell/Rodhe, Space Popular, Krupinski/Krupinska, Nordmark & Nordmark, TAF & Katja Pettersson samt Gran. Arkitekter för paviljongen: Katarina Lundeberg och Fredric Benesch, In Praise of Shadows Arkitekter.

Pressbilderna är fria för publicering i redaktionella sammanhang. Ange alltid fotograf och/eller arkitekt.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 500 medlemmar. Ett viktigt mål för förbundet är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Foto: Microclima
Foto: Microclima
Ladda ned bild
Skiss: Norell Rodhe
Skiss: Norell Rodhe
Ladda ned bild
Foto: Microclima
Foto: Microclima
Ladda ned bild
Foto: Anders Roth
Foto: Anders Roth
Ladda ned bild
Fotograf: Joel Nilsson
Fotograf: Joel Nilsson
Ladda ned bild

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, vare sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för professionen. Vi jobbar för att arkitekturen ska kunna ta större plats i samhället och för att förbättra våra medlemmars villkor. Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna19.9.2018 07:26Pressmeddelande

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm. Den visar att arkitektföretagen påverkas när bostadsbyggandet saktar ner. Efter flera rekordår med överhettad konjunktur är arkitektbranschen nu på väg mot normalläge. – Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten. Rapporterna från 2016 och 2017 visar en bransch som slår i kapacitetstaket på grund av en glödhet bostadskonjunktur. Följden har varit brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna, vilket gör den långsammare takten som vi nu ser till något snudd på efterlängtat. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, om än från mycket låga niv

Vi välkomnar Sveriges första riksarkitekt7.9.2018 10:46Pressmeddelande

Idag meddelar Boverket att Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt. Samtidigt anställer Boverket Monica von Schmalensee för att stötta verksamheten. De ska jobba tillsammans på Boverket med tidsbegränsade förordnanden tills en ordinarie riksarkitekt är på plats. Sveriges Arkitekter välkomnar denna snabba lösning som låter två synnerligen kompetenta och erfarna arkitekter ge det viktiga ämbetet riksarkitekt en rivstart.

Späckad arkitekturvecka i Almedalen26.6.2018 07:03Pressmeddelande

Arkitektur påverkar samhället och politiken. Arkitekturträdgården, Sveriges Arkitekters arena under Almedalsveckan, fylls för femte året med seminarier, debatter och mingel. På Strandgatan 16 i Visby kan Almedalsbesökaren under måndag till torsdag den 2–5 juli ta del av de bästa diskussionerna om aktuella samhällsbyggnadsfrågor. – I och med den nya arkitekturpolitiken bekräftas äntligen arkitekturens roll och behovet av ökat fokus på kvalitet i hela samhällsbygget. Genom att utnämna årets arkitekturkommun vill vi uppmärksamma goda exempel och kommunala förebilder, berättar Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson om förbundets två egna seminarier. Gemensamt för seminarierna är att de båda pekar på hur vi förbättrar förmågan att bygga med hög kvalitet. På måndag diskuterar ordföranden i Rådet för hållbara städer Monica von Schmalensee, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, med flera den nyligen klubbade nationella arkitekturpolitiken. Rubriken är ”Från säm

Ny arkitekturpolitik gynnar kvalitet i byggandet22.2.2018 15:32Pressmeddelande

Äntligen finns ett politiskt förslag som ger branschen förutsättningar att bygga med kvalitet. Sveriges Arkitekter välkomnar dagens proposition Politik för gestaltad livsmiljö. Regeringens förslag är en ny nationell arkitekturpolicy och bygger på den utredning som alliansregeringen tillsatte 2014. – Vi ser propositionen som politikens bekräftelse av arkitekturens betydelse i samhället och hur den påverkar oss alla. Hög kvalitet i byggandet, både vad gäller form och funktion, är helt avgörande. Vi vill ju att det vi bygger idag ska stå i hundra år eller mer, säger tf förbundsdirektör Charlotta Holm Hildebrand. För att kunna möta dagens samhällsutmaningar är det hög tid för den förnyelse av den tidigare handlingsplanen för arkitektur, form och design som beslutades 1998. Det är något som Sveriges Arkitekter arbetat för under lång tid. Ökade kunskaper, samordning och stöd behövs i många kommuner och på myndigheter för att upprätthålla en hög arkitektonisk kvalitet. Boverket tilldelas därf

Utställning på möbelmässan diskuterar demokrati31.1.2018 14:57Pressmeddelande

Med Panorama slår Sveriges Arkitekters vandringsutställning Aiming for Democratic Architecture läger i Sverige, med en specialversion framtagen enbart för Stockholm Furniture & Light Fair. Vandringsutställningen sattes upp i New York under Archtober 2017 och går under året vidare för visning i olika internationella sammanhang. – I en värld med fler ensamhushåll blir stadens rum viktigare än någonsin. De behöver se olika ut för olika behov, men gemensamt är allas lika rätt att ta del av och vara i. Med den här utställningen tar mellanrummet plats och får en röst, säger Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter. Panorama är uppbyggd som ett säreget fjällandskap, till för alla som vill ta en paus, reflektera eller umgås. Baren är panoramat, den spretiga blicken på världen som omger oss. Den hålls ihop av ett regelverk, en ram som tillåter många uttryck och idéer. Den bär på historierna och framtiderna, positionerna och riktningarna. Utställningen visar filmern

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum