Svenskt Trä

”Träbyggandet är här och nu!”

Dela

Träbyggandet är ett stort, nationellt intresse och det fortsätter att växa. Under Trä & Teknik-mässan lyftes många exempel fram där trä är en viktig del av lösningen för några av våra mest aktuella samhällsproblem. Med smarta digitala sågverk, effektiva produktionsanläggningar och industriella byggprocesser möter träbyggindustrin den ökade efterfrågan på fler bostäder, lägre klimatpåverkan och sysselsättning i hela landet.

Den 28 – 31 augusti hölls Trä & Teknik-mässan i Göteborg, en nordisk mötesplats för träbyggindustrin.

- Träbyggandet händer nu och Sverige har en ledande position inom industriellt träbyggande. Vi såg flera exempel på detta under mässan. Det är roligt att se att Sveriges kommuner är drivande och vill använda det innovativa träbyggandet för att positionera sig, menade Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Ett stort intresse för träbyggandets roll för att möta klimatutmaningarna genomsyrade hela mässan, både under seminarierna och bland besökare och utställare.

- Vi ser många exempel där hela ledet från sågverk till stadsplanerare samarbetar för ett hållbart bostadsbyggande, sa Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä.

Under Trä & Teknik-mässan presenterades flera nya projekt, både höga flerbostadshus och hela bostadsområden, som planeras att byggas i trä. I och med den ökade efterfrågan så ställs också högre krav på industrins processer, produktutveckling och digitalisering. Under mässan fick besökarna lyssna till digitalisering ur ett industriellt perspektiv och vilka motiv man såg för att göra dessa investeringar. Till exempel högre lönsamhet när fler processer kan robotiseras och kvalitetsförbättringar genom ökad spårbarhet lyftes fram. Genom digitalisering blir det möjligt att tidigare upptäcka flaskhalsar vilket kan leda till både tids- och energibesparingar.

Man ser också andra fördelar med en ökad digitalisering:
- Digitaliseringen utvecklar hela träbyggindustrin och skapar intressanta arbetsuppgifter som kan öka vår sektors attraktionskraft, avslutar Mikael Eliasson.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli
+46 8 762 72 73, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum