Umeå kommun

Träffpunkterna i Bullmark och Botsmark öppnas

Dela

1 november öppnas en del av kommunens träffpunkter för seniorer igen efter att ha varit stängda sedan mars 2020. Fokus ligger på att öppna träffpunkterna som finns i kommunens ytterområden där det inte finns ett lika stort utbud av andra mötesplatser.

Datum för öppnande av träffpunkterna

  • 1 november: Bullmark och Botsmark
  • December: Tavelsjö
  • Januari: Bruksbacken i Sävar

Fortsatt stängda träffpunkter, utan beslutat datum för öppnande: Hörnefors, Aktrisen på Umedalen

Kom In på Öbacka (lokalen har på grund av stort lokalbehov överlåtits till Din kommunala hemtjänst och träffpunkten kommer inte att öppnas igen)

Flera olika mötesplatser finns i centrala Umeå

I centrala Umeå finns flera träffpunkter och mötesplatser som nu är öppna och som drivs av andra än kommunen. Några exempel är:

  • Frivilligcentralen på Mariehemsvägen 7, café måndag 13–15.
  • Café Vaniljdrömmen på Älgvägen 9, café måndag – fredag 10 – 15.
  • Kärngården på Renmarkstorget 11, café öppet måndag-fredag 10–16, lördag-söndag 12–16.

Den kommunala träffpunktsverksamheten ses över

Det pågår nu en översyn inom äldreomsorgen i Umeå kommun för att ta reda på vilka möjligheter som finns för att skapa de allra bästa mötesplatserna utifrån tillgängliga lokaler, vilka aktiviteter som efterfrågas och vilka aktiviteter som ger mest effekt för seniorers möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. När översynen är klar tas beslut kring hur träffpunktsverksamheten kommer att se ut.

– Vi behöver tänka nytt för att utforma framtidens träffpunktsverksamhet för seniorer på bästa sätt utifrån aktuell forskning, seniorernas behov samt befintliga resurser och lokaler, säger Anette Westin, enhetschef, äldreomsorgens enhet för prevention.

Mer information

Anette Westin
enhetschef
enheten för prevention
äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum