Stockholms stad

Trafikkontorets granskning av snöröjningen klar

Dela

Idag är den externa granskning av snöröjningen som Trafikkontoret låtit göra klar. Granskningen visar på brister i Trafikkontorets eget arbete och rutiner. Processen med att förbättra arbetssätt och rutiner inom Trafikkontoret har redan påbörjats. Trafikkontoret har även låtit granska entreprenörernas arbete med snöröjningen och funnit allvarliga brister i deras arbete. Med anledning av det har Trafikkontoret i förra veckan polisanmält entreprenörerna.

I mitten av februari fick Trafikkontoret kännedom om att media misstänkte att det förekom någon form av systematiskt fusk med snöröjningen i Stockholms stad. Eftersom det är en mycket allvarlig anklagelse gav Trafikkontoret i uppdrag till en extern revisor att granska både Trafikkontorets eget arbete med vinterväghållningen och entreprenörernas arbete, med tillhörande dokumentation. Den granskningen är idag klar och visar på brister i Trafikkontorets arbete och rutiner men inget systematiskt fusk eller andra oegentligheter. Granskningen av entreprenörerna visar dock på större brister.

– Den 16 april polisanmälde vi entreprenörerna som snöröjer på uppdrag av Trafikkontoret. Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts, säger Fredrik Alfredsson, tf Trafikdirektör i Stockholms stad.

Trafikkontoret arbetar sedan tidigare även med att utreda och kräva viten av entreprenörerna där de inte snöröjt enligt avtalen under den gångna vintern. Det arbetet är ännu inte klart.

Sammanfattningsvis visar granskningen av Trafikkontorets arbete med snöröjningen att det behöver effektiviseras och styras bättre. Trafikkontoret måste arbeta mer konsekvent med stickprovskontroller, dokumentation, kontraktsuppföljning och viten.

– De flesta av bristerna som framkommit i granskningen av Trafikkontorets eget arbete med snöröjningen kände vi till sedan tidigare. Arbetet med att förbättra våra arbetssätt har pågått en längre tid redan men granskningen visar att vi måste forcera det arbetet för att vi ska vara redo i god tid inför nästa vintersäsong, säger Fredrik Alfredsson.

Som ett första steg i Trafikkontorets interna arbete med att förbättra snöröjningen har en omorganisation påbörjats och en plan för att arbeta metodiskt med de förbättringar som krävs håller på att tas fram.

Granskningen av entreprenörernas arbete med snöröjningen visar på stora brister inom flera områden. Bland annat uppfyller entreprenörerna inte alltid de åtaganden som finns i avtalen med Trafikkontoret, exempelvis genom att inte snöröja färdigt på alla platser eller inte bli färdiga i tid. Det finns även stora brister i entreprenörernas dokumentation, projektplaner, miljörevisioner och att GPS-spår ibland fattas eller inte loggats korrekt. Entreprenörerna anlitar också underentreprenörer som inte uppfyller de krav som ställs i avtalen och utan att samråda med Trafikkontoret, vilket de är skyldiga att göra.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig (vik.)

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282malinda.flodman@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum