Transportstyrelsen

Trafiksäkerheten för cykel behöver förbättras

Dela

Elcyklar och elsparkcyklar har snabbt blivit en del av vardagen i Sverige. Antalet olyckor med elcykel har ökat gradvis medan olyckor med elsparkcykel ökade kraftigt i samband med att elsparkcykleln introducerades på bred front 2019.

Risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel.
Risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva olyckor med elcyklar och elsparkcyklar som en del i utredningen kring så kallade eldrivna enpersonfordon. Delrapport två är nu överlämnad till regeringen.

66 procent av alla trafikolyckor rör gående eller cyklister. Antalet allvarligt skadade cyklister ligger runt 2 000 per år och har inte förbättrats i någon högre utsträckning under de senaste 12 åren.

– Statistiken i Strada pekar mot att risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel. En slutsats utifrån detta är att det är viktigt att arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, inte endast för eldrivna enpersonsfordon, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Under 2019 inträffade 528 olyckor med elcykel och 630 olyckor med elsparkcykel, enligt uppgifter i Strada. Transportstyrelsen har studerat dessa olyckor och kommit fram till:

  • De flesta olyckor med elcykel sker i Skåne och Västra Götaland.
  • De flesta olyckor med elsparkcykelolyckor sker i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.
  • Elcyklister råkar ut för fler skador på bröstkorg och överkropp.
  • Elsparkcyklister råkar ut för fler skador på ansikte och underkropp.
  • Flest olyckor med elcykel inträffar under pendlingstid på vardagar och minskar under lördagar och söndagar.
  • Flest olyckor med elsparkcykel sker på kvällar och nätter under helger.
  • I elcykelolyckor skadas främst kvinnor i ålder, 20-64 år.
  • I elsparkcykelolyckor skadas främst män i åldern 25-44 år

Transportstyrelsen har även genomfört en användarstudie. En majoritet av de tillfrågade instämmer i att elcyklar och elsparkcyklar bidrar till otrygghet i trafiken. Det påståendet håller även användare av elcykel och elsparkcykel med om. Bland elsparkcyklister är det framför allt parkering som bidrar till otrygghet i trafiken.

Transportstyrelsen ska överlämna slutrapport med eventuella förslag till regeländringar den 1 mars 2021.

Delrapport 2, utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel.
Risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel.
Ladda ned bild

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum