Trafikverket

Trafikverket bjuder in till öppet hus och samråd för nya E22 mellan Lösen och Jämjö

Dela

Trafikverket kommer att presentera ett förslag på ny utformning för E22 mellan Lösen och Jämjö. Förslaget innebär att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar och många boende längs sträckan får bullerskydd och minskade ljudnivåer.

Förslaget som Trafikverket kommer att presentera beskriver vägens placering, trafikplatsernas utformning, det nya lokalvägnätet, broarna över nya E22:an och förslag på bullerskyddsåtgärder.

Under samrådet kommer allmänheten och de som är direkt berörda av projektet att få möjlighet till enskilda samtal med de som arbetar med projektet.

Tider för öppet hus är: Tisdag den 28 februari och onsdag den 1 mars klockan 16.00–21.00

Plats: Jändelskolans matsal, Torhamnsvägen, Jämjö

Förslaget i korthet
Förslaget innebär att E22 ska byggas om från Lyckebyån i väster till Norra Binga i öster. Den nya vägen blir en cirka 15 km lång motortrafikled. Av- och påfarter kommer att vara planskilda och koncentreras till tre stycken nya trafikplatser som planeras i Lösen, Torstäva och Ramdala. För den lokala trafiken och de långsamtgående fordonen kommer det att anläggas ett parallellt vägnät mellan Lösen och Ramdala. Längs hela vägsträckningen mellan Lösen och Jämjö kommer det även att byggas en ny gång- och cykelväg. Ombyggnaden kommer att ske i befintlig sträckning mellan Lyckebyån och Ramdala och sedan i ny sträckning från Ramdala till Norra Binga.

Nyckelord

Kontakter

Lägg till kontaktperson

Daniel Andersson, Projektledare
010-123 66 37

pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum