Trafikverket

Trafikverket föreslår ombyggd väg 56 i ny nationell transportplan

Dela

Trafikverket har idag överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Ett av förslagen i den nationella transportplanen är att totalt 553 miljoner kronor sätts av för att bygga mötesfri väg på sträckorna Alberga-Bie, Bie-Katrineholm (väg 56). Detta är ett led i få ökad kapacitet och trafiksäkerhet på den så kallade Räta Linjen mellan Gävle och Norrköping.

Ett annat satsningsområde är Västra Stambanan, som ska få ny kontaktledning mellan Järna-Katrineholm, samt ett förbigångsspår i Katrineholm.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs-Härad avslutas inom planperioden och farleden för fartyg i Mälaren byggs ut för att kunna ta emot större fartyg.

Utgångspunkten i Trafikverkets planförslag är att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Under den kommande planperioden föreslås åtgärder som leder till en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen, ett konkurrenskraftigt näringsliv, hållbara stadsmiljöer och en tillgänglig landsbygd. Under perioden sker bland annat också satsningar på ökad trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt: 

  • 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.  
  • 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.  
  • 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar. 

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018. 

Läs mer om planförslaget här:   

www.trafikverket.se/nationellplan

Kontakter

Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket, 010-124 01 10
Jonas Bruce, enhetschef underhåll, Trafikverket, 010-123 62 82
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum