Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Trafikverket har redovisat sitt uppdrag basunderhållskontrakt järnväg

Dela

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ instämmer i det Trafikverket skriver om att beställarrollen i grunden är ett förhållningssätt som innebär att Trafikverket som beställare ska skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet, det ger förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen.

Trafikverket har nu redovisat sitt regeringsuppdrag - att analysera obalanserad budgivning och kostnadsökningar i basunderhållskontrakten för järnväg. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ instämmer i det Trafikverket skriver om att beställarrollen på Trafikverket är i grunden ett förhållningssätt som innebär att Trafikverket som beställare ska skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet.

Föreningen Sverigs Järnvägsentreprenörer, FSJ ser att det i samtliga upphandlingar som Trafikverket genomför, oavsett vald entreprenadform, är ett uteslutande fokus på lägst pris. För att uppnå de nationellt fastställda transportpolitiska målen (Övergripande, Funktions- och Hänsynsmål) bör, enligt FSJ, ett mer funktionsbaserat synsätt med inslag av ökad samverkan få genomslag. Detta så att funktion, kvalitet, säkerhet, hållbarhet, innovation och livscykelperspektivet prioriteras i urvalsprocessen tillsammans med pris. FSJ ser att funktionsbaserad entreprenad, högre grad av samverkan i upphandling samt innovationsupphandlingar skulle kunna vara sätt att bättre uppnå de transportpolitiska målen och då specifikt att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. FSJ kommer i god och konstruktiv anda att fortsätta dialogen med Trafikverkets ledning där vi ser att Trafikverket utvecklar sin beställarroll och sitt ansvar i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna och ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen. FSJ:s medlemsföretag vill vara med och bidra till att stärka Sveriges Järnväg.

Kontakter

Bilder

Om

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Föreningen Sveriges JärnvägsentreprenörerFölj Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

FSJ välkomnar att Trafikverket får uppdrag att se över sina upphandlingsformer29.1.2021 14:42:53 CET | Pressmeddelande

Vi inom svenskt järnvägsunderhåll finner dagens pressmeddelande från Regeringen, vilket antyder obalanserad budgivning och kostnadsökningar inom svenskt järnvägsunderhåll, som en direkt missuppfattning av Regeringen. - Vi välkomnar givetvis att Trafikverket får ännu ett uppdrag att se över sina upphandlingsformer, vilket alla inom järnvägsbranschen ser som positivt, och där vi givetvis hoppas erbjudas möjligheten att bidra på ett konstruktivt sätt i enlighet med det vi redan framfört i våra remissvar till SoU 2020:18, säger Robert Röder ordförande i FSJ. Vi konstaterar för övrigt att svensk järnväg slår rekord i punktlighet (fakta) och att varje utredning som hittills genomförts över åren har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat (referens VTI:s resultat) och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Likväl konstaterar vi att Trafikverket, som varande expertmyndighet, upprepade gånger påtalat det olämpliga i att både vara beställare

Tack alla medarbetare och kollegor inom Järnvägen!18.11.2020 15:58:24 CET | Pressmeddelande

2020 har varit ett år på liv och död. Många har drabbats personligen, men alla har påverkats av den globala pandemi som har lamslagit vårt samhälle och faktiskt förändrat hur vi lever våra liv. Allra närmast covid-19 har Sveriges sjukvårdspersonal stått i givakt, och det är med enorm tacksamhet och ödmjukhet som vi tänker på den insats de har gjort för oss alla under året. Stor tacksamhet känner vi också för alla våra medarbetare och kollegor inom järnvägen, som under hela pandemin har jobbat hårt för att upprätthålla en fungerande järnväg, tunnelbana och spårväg. Ett arbete som med all rätt bedöms som samhällsviktigt, och som har gjort det möjligt för Sveriges befolkning att kunna fortsätta att på ett säkert sätt komma fram till sitt arbete, till skolan, och hjälpt till att hålla igång de viktiga godstransporterna. Vi har trots allt inte stått helt stilla, och det tackar vi er för. Ni har stannat borta från familj och vänner under långa perioder så att planerade projekt har kunnat gen

Flera problem med Riksrevisionens beräkningar av underhållskontrakt14.10.2020 11:20:14 CEST | Pressmeddelande

I en ny rapport menar Riksrevisionen att underhållskontrakten på järnväg i genomsnitt ökar med 74 procent från upphandlat pris till slutgiltig kostnad. - Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats. Infrastrukturminister Tomas Eneroths hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Överförande av basunderhåll löser inte järnvägsbranschens utmaningar28.1.2019 11:17:39 CET | Pressmeddelande

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) har träffat utredningen gällande: Kommittédirektiv för överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket. - Det var ett bra möte, företrädarna för utredningen är pålästa och intresserade av vår syn på järnvägsunderhållet och vi är tacksamma över deras öppenhet. Men vi ser att de begränsas av utredningens direktiv som grundlöst förutsätter att Trafikverket ska ta över Infranords underhållsverksamhet. Detta kommer inte lösa de utmaningar vi har inom järnvägsbranschen, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum