Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Trafikverket har redovisat sitt uppdrag basunderhållskontrakt järnväg

Dela

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ instämmer i det Trafikverket skriver om att beställarrollen i grunden är ett förhållningssätt som innebär att Trafikverket som beställare ska skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet, det ger förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen.

Trafikverket har nu redovisat sitt regeringsuppdrag - att analysera obalanserad budgivning och kostnadsökningar i basunderhållskontrakten för järnväg. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ instämmer i det Trafikverket skriver om att beställarrollen på Trafikverket är i grunden ett förhållningssätt som innebär att Trafikverket som beställare ska skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet.

Föreningen Sverigs Järnvägsentreprenörer, FSJ ser att det i samtliga upphandlingar som Trafikverket genomför, oavsett vald entreprenadform, är ett uteslutande fokus på lägst pris. För att uppnå de nationellt fastställda transportpolitiska målen (Övergripande, Funktions- och Hänsynsmål) bör, enligt FSJ, ett mer funktionsbaserat synsätt med inslag av ökad samverkan få genomslag. Detta så att funktion, kvalitet, säkerhet, hållbarhet, innovation och livscykelperspektivet prioriteras i urvalsprocessen tillsammans med pris. FSJ ser att funktionsbaserad entreprenad, högre grad av samverkan i upphandling samt innovationsupphandlingar skulle kunna vara sätt att bättre uppnå de transportpolitiska målen och då specifikt att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. FSJ kommer i god och konstruktiv anda att fortsätta dialogen med Trafikverkets ledning där vi ser att Trafikverket utvecklar sin beställarroll och sitt ansvar i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna och ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen. FSJ:s medlemsföretag vill vara med och bidra till att stärka Sveriges Järnväg.

Kontakter

Bilder

Om

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Föreningen Sveriges JärnvägsentreprenörerFölj Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ hälsar Trafikverkets nyutnämnda GD Roberto Maoirana välkommen!17.2.2022 13:14:05 CET | Pressmeddelande

FSJ önskar Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana välkommen! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. FSJs önskan är att branschens gemensamma samarbete för en robust och tillförlitlig järnväg fortsätter och att vi tillsammans fortsatt bidrar till en säker arbetsplats, en marknad i sund konkurrens och en förbättrad kompetensförsörjning.

Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet28.12.2021 15:24:57 CET | Pressmeddelande

Branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. Realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, säger Robert Röder,ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer anser att underhållet och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster ska fortsatt upphandlas i konkurrens. Istället för att utreda ett förstatligande av järnvägsunderhållet bör Trafikverket i samråd med aktörerna i järnvägsbranschen utveckla gränssnitten i underhållskontrakten på en kontinuerlig basis. Staten ska inte medverka till osund konkurrens genom att konkurrera med privata företag på en redan konkurrensutsatt marknad. Det är a

FSJ välkomnar att Trafikverket får uppdrag att se över sina upphandlingsformer29.1.2021 14:42:53 CET | Pressmeddelande

Vi inom svenskt järnvägsunderhåll finner dagens pressmeddelande från Regeringen, vilket antyder obalanserad budgivning och kostnadsökningar inom svenskt järnvägsunderhåll, som en direkt missuppfattning av Regeringen. - Vi välkomnar givetvis att Trafikverket får ännu ett uppdrag att se över sina upphandlingsformer, vilket alla inom järnvägsbranschen ser som positivt, och där vi givetvis hoppas erbjudas möjligheten att bidra på ett konstruktivt sätt i enlighet med det vi redan framfört i våra remissvar till SoU 2020:18, säger Robert Röder ordförande i FSJ. Vi konstaterar för övrigt att svensk järnväg slår rekord i punktlighet (fakta) och att varje utredning som hittills genomförts över åren har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat (referens VTI:s resultat) och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Likväl konstaterar vi att Trafikverket, som varande expertmyndighet, upprepade gånger påtalat det olämpliga i att både vara beställare

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum