Motormännen

Trafikverket kritiseras för brister

Dela

Riksrevisionen har i en ny rapport granskat 170 av Trafikverkets åtgärdsvalsstudier. Granskningen gäller tillämpningen av den så kallade fyrstegsprincipen, där samlade nyttor och kostnader bedöms. Om en väg optimeras, byggs om eller när en helt ny väg byggs, bestäms val av åtgärder med hjälp av principen.

Riksrevisionens granskning visar att Trafikverket har fattat till synes felaktiga beslut om åtgärder som många gånger är kostnadsmässigt begränsade.

– Det är en allvarlig kritik och det är oerhört viktigt att myndigheten tar till sig av Riksrevisionens analys och skyndsamt anpassar sina arbetsmetoder efter kritiken, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

I rapporten skriver riksrevisionen bland annat att många av de billigare steg 1-åtgärderna ”inte är åtgärder som kan lösa en brist”. I ett exempel gällande trafiksäkerhetsfaktorer i en korsning visas att behovet av en steg 4-åtgärd, som en cirkulationsplats, varken kan ersättas av trafikmätningar eller hastighetsöversyner (omskyltning), vilket istället motsvarar en steg 1-åtgärd.

– Många bilister upplever brister i vägnätet. Om det här felaktiga arbetssättet har medfört sämre trafiksäkerhet än vad som har varit möjligt menar vi att ytterligare revision av Trafikverkets arbete kan krävas, säger Heléne Lilja.

Riksrevisionens granskning  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/fyrstegsprincipen-inom-planeringen-av_H6B530/html#page_26

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på motormannen.se

Följ Motormännen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Motormännen

Svag konsumentlagstiftning6.12.2018 10:24Pressmeddelande

Konsumentverket har skickat ut en remiss om revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. – I vårt remissvar påpekar vi att det finns en risk i att riktlinjerna för information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras som ”allmänna råd” och inte genom lagstiftning. Utan lagstiftning kan det bli svårt att få fram vägledande praxis på området, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

Sveriges bilägare vinner delseger i garantitvist11.10.2018 07:54Pressmeddelande

Konsumentombudsmannen har lämnat in en stämningsansökan mot företaget Svensk Fordonsgaranti AB. KO anser att marknadsföringen i det erbjudande som företaget skickar ut är vilseledande. Företaget skriver bland annat att det kan vara riskfyllt för bilägaren att avstå från att anta erbjudandet om en förlängd garanti, vilket KO alltså inte håller med om. Motormännen har under ett par års tid uppmanat konsumenter att anmäla marknadsföringen till Konsumentverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum